KaSC -Na radnici se probudili

NA RADNICI SE PROBUDILI

Je dva roky po vypsání architektonické soutěže na rekonstrukci KaSC a okolí (tržnice, parkovací dům). Píše se rok 2021 a na radnici se probudili. Budeme opravovat KaSC! O tržnici a parkovacím domě se zatím moc nemluví. Alespoň něco, zajásá občan. Asi běží nějaká jednání, rada něco rozhoduje. Zda jsou u toho i nějací odborníci nevíme.

Teprve v polovině ledna byli předsedové opozičních zastupitelských klubů pozváni na první konzultaci. Že by změna v přístupu ze strany koaličních radních? Tak tedy dobře. Zástupci opozice obdrželi odbornou kanceláří zpracovanou dosti obecnou analýzu, kolik by opravy KaCS stály. Materiál byl zpracován již (!) 30. 9. 2020, opoziční kluby jej dostaly až (!) 11. 1. 2021, tedy těsně před  jednáním, které se konalo 15. 1. 2021. J!!! Náměstek Rozehnal předložil tři varianty: opravit jen nejnutnější (50 mil), opravit nejnutnější a další věci s tím spojené, modernizace (150 mil.) nebo zbourat téměř vše, nechat jen kostru domu a stavět nově (300 mil.).  

Přestože velmi hrubý odhad nákladů měli předsedové „klubů II. kategorie“ k posouzení jen čtyři dny, dokázali již na prvním jednání s primátorem Jurou a náměstkem Rozehnalem předložit řadu  koncepčních i detailních námětů a připomínek jak k výši ceny rekonstrukce, tak celkově k problematice KaSC. Rozhodujícím tématem byl výběr nejvhodnější varianty rekonstrukce objektu. Shoda byla na druhé variantě, tedy rekonstrukce a modernizace za 150 mil. Je zajímavé, že o tom, že se KaSC bude opravovat podle druhé varianty, psaly již týden předem místní i vzdálenější noviny. „Rada se usnesla pro druhou variantu“, tak nějak to tam stálo. Takže se sice rozhodlo předem, ale s těmi opozičníky to ještě nějak dodatečně probereme.

Bohužel koncepce náměstka Rozehnala neobsahovala pro tak velký stavební zásah tolik potřebnou spolupráci s architekty. Na dalším jednání proto tento návrh podal zastupitelský klub Na rovinu! Šlo o to vybrat odborníky architekty, kteří by se měli podílet na ideovém řešení celé rekonstrukce. Poněkud neprofesionálním přístupem pana náměstka nedošlo ke shodě na konkrétních jménech námi navrhovaných architektů, kteří by byli ke spolupráci přizváni (pro pana náměstka byla jména navrhovaná opozicí nepřijatelná – odmítací argument zněl: „pouze přes moji mrtvolu“).  Smůla. Ale nám jde především o to, aby se k zadání rekonstrukce vyjádřili odborníci. Tohle jednání již známe, a proto se nenecháme odradit. Další jednání bylo dohodnuto na čtvrtek 28.1.2021. OK, počítáme s tím, máme poznačeno.

A světe div se, 22. 1. rozesílá náměstek Rozehnal předsedům opozičních klubů mail, kterým odkládá domluvenou schůzku až na pondělí 1.2. Současně oznamuje, že „na základě včerejšího jednání jsme oslovili tři architekty, kterým byly po dohodě zaslány půdorysy obou podlaží KASC s požadavky na konzultaci řešení obou přísálí ve 2.NP a přízemí v 1.NP.“ Žádná jména, jen konstatování, že se opět rozhodlo. Nemůžeme čekat na další schůzky, máme přece fofr! Dva roky jsme to nechali ležet, tak teď rychle, rychle! Na podzim jsou přece volby!

Jaký je náš dojem???

Vše je upečeno předem, jednání s opozičními kluby tomu jen mají dát ten pravý punc. Hoši a děvčata, přijďte pokecat na kafe, možná dáme i chlebíček. Je to cajk. Díky za spolupráci! Na zastupitelstvu i před veřejností si vedení radnice buduje svoji image „týmového hráče“, který přece spolupracuje, usiluje o řešení, projednává vše s opozicí. S tou opozicí, která se sice už do rady nevlezla, přesto celou dobu předkládá své konstruktivní návrhy a usiluje o hledání nejlepších řešení. Ty jsou sice z principu odmítány a úspěšně koaliční většinou přehlasovávány, ale později v tichosti koalicí realizovány jako její vlastní řešení. Tak co ta opozice zase chce? Proč se v tom hrabou a zbytečně zdržují? Zastupitelům se hotová a v radě dohodnutá věc s konečnou platností předhodí ke schválení a vše bude tím pádem OK. Koaliční zastupitelé zvednou ruce, protože musíme přece držet basu, ne?  Jen ta opozice do toho zase hází vidle!

Že už je vše předem jasné a že jednání s opozičními kluby je jen kouřovou clonou, dokládá i článek uveřejněný v Parlamentních listech  27.1., tedy jen den před původním termínem pokračovací schůzky. Honosný titulek:

„Město Prostějov v příš­tích týdnech rozhodne, jakou cestou půjde dál při rekonstrukci Kulturního a společenského centra. Na výběr má tři varianty, které pro něj vypracovali odbor­níci.“

A článek dál pokračuje:

„Vedení města se přiklání ke druhé variantě. Ta kalku­luje s náklady ve výši zhruba 200 milionů korun. „Díky ní by naše Kasko mohlo slou­žit městu Prostějovu další desítky let,“ uvádí primátor František Jura. Kulturní dům by v takovém případě prošel rekonstrukcí střešního pláště, dostal by nová sociální zaří­zení, vzduchotechniku, vy­tápění, klimatizaci, osvětlení a ozvučení. Obnovou by pro­šly všechny podlahy a moder­nizace by čekala také šatny. Byly by také vyřešeny poža­davky na požární bezpečnost. Únorový výběr varianty rekonstrukce městu umožní nechat vypracovat projekto­vou dokumentaci, na což ná­sledně naváže také výběrové řízení na dodavatele samot­né stavby. „Stavební práce by se tak mohly rozběhnout buď na podzim letošního roku, nebo nejpozději na jaře 2022,“ říká primátor Jura.

Takže: druhá varianta, 200 mil. oproti 150 mil. navržených v rozboru nákladů, projektová dokumentace (kdo bude projektantem?), a potom výběrové řízení na dodavatele (skutečně?). Máme to ale moudré vedení města! Pan primátor už vyjmenovává, co se tam bude dělat. Rozpočet tito „odborníci“ navýšili o 50 mil.. Jak bude znít zadání snad rozhodnou tři zatím utajení architekti a další stavitelé v radě. A co na to občan? Ať mlčí!

Usilujeme o kvalitní, finančně dostupnou a přijatelnou rekonstrukci. Budeme tak jako doposud přinášet návrhy řešení, které konzultujeme s odborníky. Budeme diskutovat a podílet se na hledání nejlepších řešení. A především budeme transparentně informovat na našich webových stránkách a na našem facebooku o všem, co se rekonstrukce KaSC týká. Sledujte nás a předávejte tyto informace i mezi své přátele!

Sdílejte tento příspěvek!