Prohlášení zastupitelů Na rovinu! k nano nástřikům ve školách

V období jarních prázdnin se město Prostějov rozhodlo ošetřit interiéry a zařízení prostějovských škol nano nástřikem oxidu titaničitého (TiO2) proti šíření coronaviru. Po dvou dnech byla akce pozastavena a věc projednávalo zastupitelstvo dne 23. 2. 2021. Zástupce dodavatele zastupitelům tvrdil, že má veškeré certifikáty o účinnosti a zdravotní nezávadnosti aplikovaného přípravku.

Předložené protokoly jsou však z roku 2012 a dle vyjádření ředitele Zdravotního ústavu Ostrava ze dne 1. 3. 2021 (níže) nelze zaručit, zda se po 9 letech, používá stejný prostředek. Vedení města o akci na školách neinformovalo rodiče dětí. Na základě zpráv z médií intervenovala senátorka Jitka Chalánková u primátora a kontaktovala náš zastupitelský klub Na rovinu! Jeho předseda navrhl projednání celé záležitosti v zastupitelstvu a doložení povinné dokumentace. Na základě zjevných nesrovnalostí vzalo zastupitelstvo pozastavení akce na vědomí a vyzvalo k informování rodičů.

V průběhu minulého týdne však vyšlo najevo, že primátor a vedení města obdrželi již 18. 2. 2021 upozornění odborníků na vážné pochybnosti o funkčnosti aplikace ve školách a o její zdravotní nezávadnosti. „O těchto faktech však primátor zastupitele při jednání neinformoval a nebyli informováni ani rodiče dětí, jimž nyní ředitelé rozesílají dopisy se žádostí o vyjádření k aplikaci přípravku s TiO2 ve školách,“ sdělil své výhrady předseda klubu Aleš Matyášek.

Rodiče obdrželi pouze dokumenty, které poskytla firma aplikující postřiky a nezávislá odborná stanoviska nikoli. Zdravotní ústav Ostrava vydal včera stanovisko k  atestům, které vedení města předložil dodavatel: „výsledek v žádném případě není „atestem zdraví“ jak jej prezentuje firma- jedná se pouze o ověření, zda uvedený nátěr neuvolňuje do potravin, za uvedených podmínek kontaktu, složky, které mohou způsobit nežádoucí ovlivnění jejich vlastností – testování přípravku proběhlo zcela v intencích požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1935/2004 a tudíž jej nelze prezentovat jinak, než jako ověření materiálu ve styku s potravinami.“

Trváme na zastavení současné akce, řádném a odborném ověření nezávadnosti a účelnosti nástřiků ve školách a vyloučení jakýchkoli rizikových faktorů ve spolupráci s nezávislými odbornými pracovišti, které se nanotechnologiemi zabývají, například Technická univerzita v Liberci nebo Regionální centrum pokročilých technologií v Olomouci.

Sdílejte tento příspěvek!