Tisková zpráva k odbornému stanovisku SZÚ k případu nástřiků TiO2 v prostějovských ZŠ a MŠ
zdroj: prostejov.eu

Předseda prostějovského zastupitelského klubu Na rovinu! obdržel odborné stanovisko k provádění nástřiků oxidu titaničitého (TiO2) ve školách, které zpracoval na žádost Krajské hygienické stanice pro Olomoucký kraj (KHS) Státní zdravotní ústav v Praze (SZÚ). SZÚ předkládá doporučení, která opírá o rozsáhlou rešerši studií, upozorňující na rizika toxicity nanočástic TiO2 v řadě směrů a konstatuje, že „publikované výsledky řady studií o působení nanočástic TiO2 opravňují minimálně k předběžné opatrnosti. K nástřikům ve školských zařízeních v Prostějově SZÚ především podotýká, že nezaručují ochranu proti přenosu infekčních nemocí. Ohledně zdravotních rizik sděluje, že se sice nejedná o akutní ohrožení zdraví uživatelů prostor, kde byl nástřik proveden, ale v případě aplikací ve školních a předškolních zařízeních doporučuje použít právě princip předběžné opatrnosti. SZÚ dále upozorňuje, že nástřiky mohou způsobit kontaminaci nano částicemi TiO2 všech výrobků a vybavení (podlahy, hračky atd.) a doporučuje zvláště v předškolních zařízeních výměnu koberců, rohoží, důkladnou očistu hraček a přeprání tkanin.

Podle SZÚ nelze souhlasit s aplikací přípravku SmartCoat na lavice, stolky a plochy s maximální mírou otěru. SZÚ kategoricky odmítl dokumentaci, kterou předložil dodavatel nástřiků ve školách jako neprůkaznou, účelovou a nereflektující aktuální úroveň poznání. Ohledně hodnocení zdravotních rizik SZÚ zdůrazňuje, že dosud není dostatek odborných podkladů, a proto „nelze hodnocení zdravotních rizik zpracovat.“ V prostějovských základních a mateřských školách tak byly aplikované nástřiky, jejichž ochranný účinek proti Covid-19 nelze zaručit a jejichž zdravotní účinky nelze ověřit.

„Dokument jsem zaslal primátorovi s výzvou k neprodlenému odstranění nástřiků na plochách, s nimiž přichází žáci do těsného kontaktu, a respektování dalších doporučení SZÚ“ uzavírá předseda klubu Aleš Matyášek.

Nástřiky na bázi TiO2 ve školách nařídil primátor v únoru a po protestech z řad odborné i laické veřejnosti jejich aplikaci zastavil. Celkem jsou v 5 základních a 5 mateřských školách. Dosud radnice jejich odstranění odmítala, když tvrdila, že dodavatel doložil jejich nezávadnost a účinnost. 

 

Přílohy:

  1. Sdělení k žádosti Ing. Aleše Matyáška o prověření postupů a situace v Prostějově, kde v některých mateřských a základních školách byly v únoru 2021 provedeny nástřiky přípravkem SmartCoat s obsahem nanoformy TiO2 společností Vederia Solutions, s.r.o. Brno – odborné stanovisko Státního zdravotního ústavu k provádění nástřiků produktem SmartCoat obsahujícím nanočástice TiO2 ve školách.
  2. Žádost o odborné stanovisko k provádění nástřiků
Sdílejte tento příspěvek!