Tisková zpráva k odbornému stanovisku SZÚ k případu nástřiků TiO2 v prostějovských ZŠ a MŠ

Předseda prostějovského zastupitelského klubu Na rovinu! obdržel odborné stanovisko k provádění nástřiků oxidu titaničitého (TiO2) ve školách, které zpracoval na žádost Krajské hygienické stanice pro Olomoucký kraj (KHS) Státní zdravotní ústav v Praze (SZÚ). SZÚ předkládá doporučení, která opírá o rozsáhlou rešerši studií, upozorňující na rizika toxicity nanočástic TiO2 v řadě směrů a konstatuje, že „publikované výsledky … Pokračování textu Tisková zpráva k odbornému stanovisku SZÚ k případu nástřiků TiO2 v prostějovských ZŠ a MŠ