Tisková zpráva k odbornému stanovisku SZÚ k případu nástřiků TiO2 v prostějovských ZŠ a MŠ

Předseda prostějovského zastupitelského klubu Na rovinu! obdržel odborné stanovisko k provádění nástřiků oxidu titaničitého (TiO2) ve školách, které zpracoval na žádost Krajské hygienické stanice pro Olomoucký kraj (KHS) Státní zdravotní ústav v Praze (SZÚ). SZÚ předkládá doporučení, která opírá o rozsáhlou rešerši studií, upozorňující na rizika toxicity nanočástic TiO2 v řadě směrů a konstatuje, že „publikované výsledky řady studií o působení nanočástic TiO2 opravňují minimálně k předběžné opatrnosti.“ K nástřikům ve školských zařízeních v Prostějově SZÚ především podotýká, že nezaručují ochranu proti přenosu infekčních nemocí. Ohledně zdravotních rizik sděluje, že se sice nejedná o akutní ohrožení zdraví uživatelů prostor, kde byl nástřik proveden, ale v případě … Pokračování textu Tisková zpráva k odbornému stanovisku SZÚ k případu nástřiků TiO2 v prostějovských ZŠ a MŠ