Zastupitelstvo jednalo o územním plánu

Dne 26. 4. 2022 se konalo mimořádné jednání zastupitelstva, jehož hlavní body se měly týkat vydání 5. změny územního plánu. Vedení města v pondělí odpoledne (25. 4. 2022 v 15:31) nečekaně prohlásilo, že Zastupitelstvo města Prostějova zřejmě v úterý nebude schvalovat avizovanou změnu územního plánu s tím, že primátor František Jura, jako předsedající, zítra navrhne stažení tohoto bodu z programu zasedání.

Změna územního plánu se údajně stala terčem dezinformací a jde o účelovou politickou kampaň.

Podle našeho názoru si vedení města uvědomilo, že hlasy občanů, které zaznívají proti plánované změně, jsou velmi silné a s blížícími se volbami není dobré riskovat.

Velké DÍKY patří především těm, kteří svými podpisy a svým zájmem ukázali, že prostředí, ve kterém žijeme, vám není lhostejné.

Zvláštní poděkování patří spolkům Ajdony, Prostor Prostějov a ProProstějov – popularizátorům a zástupcům veřejnosti při tvorbě územního plánu.

Nenechme se uchlácholit

Na dnešním jednání zastupitelstva však nedošlo k avizovanému stažení bodu. Rada předložila zastupitelstvu pozměňovací návrh, aby neschválilo návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k 5. změně Územního plánu Prostějov a uložilo úřadu územního plánování upravit návrh 5. změny Územního plánu Prostějov. Tato změna má spočívat v řešení lokality mezi Hloučelou a nemocnicí.

V připravované změně územního plánu se však nejedná jen o okolí Hloučely, byť je to změna nejviditelnější. Problematických částí územního plánu je víc a všechny zazněly v námitkách a připomínkách, které však dosud nebyly dostatečně vypořádány. Očekáváme, že téma „Hloučela“ se objeví pravděpodobně po volbách, tedy v době, kdy už to bude pro současné vedení města „bezpečné“.

Věříme, že tak důležitý dokument, jako je změna územního plánu, si zaslouží dostatek času na posouzení, projednání a vypořádání občanských námitek a připomínek a že bude nalezen přijatelný kompromis

S vaší pomocí budeme i nadále aktivně bránit společné zájmy.

Na rovinu! (STAN, TOP09, Zelení)

Ohlasy na poslední zastupitelstvo
Sdílejte tento příspěvek!