Kdo vlastně řídí město?

Nevěřím, že se něco změní… Kdyby volby mohly něco změnit, už by je zakázali… 

I tohle občas slýchávám, když mluvím se známými i neznámými lidmi. Nakonec obvykle dojdeme do bodu „kdo za to může“ a následně hledáme viníka. A tady je kámen úrazu.

Někteří vůbec netuší, jak to vlastně v našem městě chodí a kdo co může a nemůže. Dokonce bych řekl, že dost občanů Prostějova by nedokázalo vyjmenovat víc než pět „lidí z radnice“. Dovolte mi tedy krátký rychlokurz.

Zastupitelstvo Prostějova má 35 členů. Počet zastupitelů je dán zákonem a závisí na počtu obyvatel města. Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem města. Není to tedy primátor, jak by se mohlo zdát.  Pravomoci zastupitelstva jsou dány zákonem. Může rozhodovat prakticky o čemkoli, až na pár výjimek.  Může například schválit prodej městského majetku, schvaluje rozpočet, může úkolovat primátora nebo radu města. Jsou však pravomoci, které má pouze rada města. Rada města je výkonným orgánem. Tvoří ji 11 z 35 zastupitelů. Dříve byla městská rada devítičlenná, následně se rozrostla na 11 členů, aby v ní každá strana povolební koalice měla svého zástupce. Šlo o takové přátelské vydírání. V radě města není ani jeden člen z „nekoaliční strany“, tedy z opozice. Rada má také své kompetence. Ovládá Domovní správu, Lesy města Prostějova, rozhoduje o pronájmech, správě majetku, výběrových řízeních a podobně.

Z 11 členů rady je v současnosti 6 tzv. uvolněných. Ty můžeme přirovnat k zaměstnancům. Je to 5 náměstků a primátor. Chodí na radnici do práce a jsou placeni za to, že politicky řídí své „resorty“.  Jak zastupitelstvo, tak rada rozhodují podle stejného principu. Rozhoduje většina. V zastupitelstvu tedy stačí 18 hlasů a je rozhodnuto prakticky o čemkoli. Pokud disponujete většinou hlasů, můžete obsadit radu a nebo si zvolit primátora. V Prostějově ale nesmíme zapomenout na dresy. Vládnoucí koalice jsou ti, kteří se po volbách dohodli s jinými stranami a vytvořili většinu. Ostatní oblékají dres opozice a v Prostějově jsou v bulvárním tisku označováni za „opozičníky“, zřejmě podle vzoru „uličník“. Potom je tu ještě kategorie, která si dresy schválně obleče na ruby, aby nebylo na první pohled poznat, ke kterému družstvu náleží. To lze vypozorovat až časem. :-D. V našem městě se nedaří z historicko-mafiánských důvodů vytvořit širokou koalici ze zástupců více stran, byť jsme se o to po minulých volbách snažili. Nejlepším lepidlem prostějovských koalic jsou totiž kostlivci ve skříni.

Změna tedy možná je! Proč myslíte, že se půl roku před volbami z města stává „ráj na zemi“? Proč se před kamerami sází stromy a hladí děti po hlavičkách? Samozřejmě, je to kampaň! Zkuste tedy v paměti zabrousit trochu víc do minulosti a zavzpomínat… a potom účtujte. Nejlepší účtenkou je volební lístek. A věřte, že funguje!

 

 V Prostějově chodí k volbám zhruba třetina voličů. 1/3 tedy rozhoduje o zbylých dvou třetinách občanů města. Nenechte za sebe rozhodovat druhé!

O autorovi

Petr Ošťádal

Sdílejte tento příspěvek!