Reakce na článek Miloše Sklenky

Odpověď Miloši Sklenkovi na článek v Prostějovských radničních listech ze dne 28. 7. 2022, který se nevybíravě dotýká mé osoby, víry a práce, prezentuje nepravdivé údaje, zamlčuje základní fakta a mate veřejnost.

Začetl jsem se do článku Miloše Sklenky, který reaguje na můj článek z 15. 6. a opravdu, mi to tam teda pěkně nandává. Hned z kraje mi uděluje nálepku lháře a zostra se obouvá do mé víry v Boha: „Věřící učitel na střední škole se snížil až k peklu.“ Vypadá to, že Lucifer mi kyne na pozdrav a já se budu smažit v kotli. Přikládat pod něj bude komunista Vašek Šmíd. Ten se na to těší už od dob Manthellanu. A teďtaky Miloš Sklenka. Osobní útok není diskuse, přesto panu Sklenkovi věcně odpovím.

Spisek vznikl na zadání redakční rady, jako komentář k mému článku. Pan Sklenka se rozsáhle rozepisuje o snížení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (VaK), komentuje můj postoj k sociálním dotacím a novému názvu ulice. Takto rozpálen si chladí žáhu desinterpretacemi dvou sportovních záležitosti, které se však v mém článku vůbec nevyskytují. 

Ve svém „právním“ exposé ke snížení základního kapitálu VaK pan Sklenka ovšem opomněl vysvětlit podstatné souvislosti. Na každou akcii v hodnotě 1 000 Kč vygenerovala společnost v období posledních 10 let (2012 až 2021) čistý zisk závratných 72 korun a 59 haléřů. V tomto období byl poprvé vyplacen výnos na akcii (dividenda) až v roce 2020 a to v „astronomické“ výši 6,30 Kč, slovy 6 korun a 30 haléřů!!!

Průměrný výnos akcie VaK za 10 let tedy činí 0,063 %. Doba, za kterou se při tomto výnosu vrátí investorovi nominální cena akcie, je 1587 let (100/0,063). Proč akcie vodárenské společnosti má tak mizerný výnos? Protože zisková složka společnosti byla v roce 2006 vytunelována a skutečné zisky společnosti VaK již 16 let plynou za hranice České republiky. Nejsou investovány, nejsou dividendy, kromě těch mizerných. Tento neokoloniální model instalovali v roce 2006 politici ODS a ČSSD. Od těch současných si můžeme o nápravě nechat jen zdát. Krajský soud v Brně vyslovil dne 25. 9. 2017 po žalobě jednoho z akcionářů neplatnost usnesení Valné hromady VaK z roku 2006 o vytunelování části podniku. Představenstvo společnosti VaK, jemuž pan Sklenka předsedá, se však proti názoru soudu a v rozporu se zájmem nás všech odvolalo a věc dlouhé roky trčí opět u soudu. Akcionáři dál přicházejí o zisky, které tečou jinam. Nové projednání kauzy bude 22. 8. 2022.

Není divu, že se na společnost obrací drobní akcionáři s požadavky na odkup akcií a hrozí žalobami. Zisk jejich společnosti je za vydatné asistence Sklenky odkloněn jinam. Slenka vykupuje od nespokojených akcionářů 2% akcií za celkem 6,5 milionu Kč. Výkupní cena v roce 2021 činila 891 Kč, tj. 89,1 % nominální ceny. Návratnost takové investice je o něco „příznivější“. Je to jižjen 1414 let. Mizerný výnos akcií a vytunelovaný zisk je podstata problému, který Sklenka úmyslně zatemňuje. Pan Sklenka předložil zastupitelstvu návrh na dokonání dalšího tunelu v podniku, když navrhl zničení akcií, za něž zaplatila společnost VaK 6,5 mil. Kč, aniž by vysvětlil, jak dospělo představenstvo k výkupním cenám. Zvýšené podíly akcionářům přinášejí úplně stejnou nulu v procentech jako ty původní. Je jim platné jako mrtvému zimník. Společnost VaK je zamrzlá a odkázaná pouze na příjmy z pronájmů svých trubek. Nemá žádnou perspektivu změny ve vytváření zisků pro akcionáře. Čtenáři vřele doporučuji shlédnout záznam diskuse (viz odkaz níže; stopáž 1:18:34), chce-li shlédnout hodně slov a žádné sdělení o situaci VaK.

Ke Sklenkovu komentáři k dotacím organizacím v sociální sféře snad jen krátce: naším úkolem je pomáhat jim pracovat, ne jim zadávat domácí úkoly v podobě přepracování již podaných žádostí o podporu. Je mi vcelku jedno, jak hlasovala komise, dovolím si mít totiž vlastní názor. Úplně stejně to mám i v otázce Blumensteinova názvu ulice Rozvojové. Svazácká vůně tohoto názvu se mi prostě nelíbí, podpořil jsem jiný návrh a oponentu Sklenkovi doporučuji spíše chladný obklad na čelo.

Další téma proti mně již Sklenka v mém článku nenachází a tak rozebírá okolnosti rekonstrukce hřiště SOŠPO. (zastupitelstvo 14. 6. 2022). Dovolil jsem si zde upozornit, že text navrženého usnesení nedává smysl, věc byla napravena a opravený návrh byl po diskusi schválen (záznam jednání; stopáž 2:23:56). Co však panu radnímu zalezlo, jako mráz za nehty byla diskuse (stopáž 3:04:31 – 3:14:20). Pan Sklenka se čtenářům snaží vsugerovat můj odpor ke schválení rekonstrukce hřiště, jež bylo náhle nalezeno v havarijním stavu. Záznam jej usvědčuje z nepravdy. Jde ve skutečnosti o to, že hřiště havarijních vlastností bylo až na úplně posledním 378. místě plánu investic a oprav, na což upozornil zastupitel Petr Ošťádal. Dojemná snaha Sklenky, primátora Jury a dalších grandiózně okecat tento fakt ziskem dotace je v ostrém kontrastu s věcnými dotazy k tomuto faktu. Hřiště v havarijním stavu je až na úplně poslední pozici v plánu rekonstrukcí? K tomu dotazy směřovaly a to pan Sklenka nevysvětlil. Jak se radní starají o svěřený majetek? Svůj souhlas s opravou jsem vyjádřil hlasováním. Pokud pan Sklenka navozuje dojem opaku, klame veřejnost. Koncepce správy a údržby majetku zde v Prostějově má, jak nejen tento případ ukázal, dosti velké mezery. 

Sklenkův přehled mých poklesků vrcholí poškozením sportovních klubů. To, co poškozuje kluby a obecně rozvoj sportu v kraji i ve městě není Matyášek, ale dlouhodobě vadný systém bodového hodnocení žadatelů o dotace, který je zcela odtržený od reality. O tom, že bodové hodnocení žadatelů neodpovídá rozdělení dotací, se může nezaujatý čtenář přesvědčit sám. Např. zastupitelstvo 7. 12. 2021 projednalo dotace 6 žadatelům (bod 14). Celkem 5 žadatelů o dotaci bylo ohodnoceno shodně 200 body, přičemž dostali následující částky: 2 470 000 Kč, další dva 1 800 000 Kč, další 1 500 000 Kč a další 800 000 Kč. Žadatel, který byl ohodnocen 195 body, pak získal od radních (včetně pana Sklenky) pouhých 200 000 Kč. Mé hlasování pro radou upečený návrh je výrazem rezignace na šanci v daném případě něco změnit. V případě, který pan Sklenka zmiňuje z krajské sportovní komise, jsem přepočítal přidělení dotací na základě bodových zisků. Pokud pan Sklenka přišel s kritikou, pak nezkritizoval postup pana Matyáška, ale právě systém rozdělování dotací založený na bodových škálách a Matyášek ukázal a Sklenka potvrdil, že takto nelze. Bodová nastavení vypovídají maximálně o marketingové pozici jednotlivých žadatelů, nebo mentálních konstrukcích komisařů o jejich důležitosti. Sport a především sport dětí a mládeže je o zcela konkrétní práci, která má konkrétní finanční vyjádření v nákladech. Jednoduché schéma: kolik peněz a kolik lidí. To je třeba respektovat.

Sklenkův výpad (podporu mi vyjádřil člen komise Michal Frantík) ukázal cestu: budu prosazovat s veškerou energií rozdělení dotací podle jasných dat: náklady, využití více zdrojů, finanční účast členů, počet členů, zpětná kontrola, protože veškeré aspekty dotované činnosti žadatelů se musí promítat a také promítají do jejich ekonomiky. Pan Sklenka se může stavět dál na zadní a vymýšlet obstrukce. Srozumitelný a ověřitelný systém, to je cesta ke spravedlivému a hlavně transparentnímu rozdělení dotací. Občané mají právo na řádné hospodaření se svými penězi.

Aleš Matyášek, zastupitel Na rovinu! (STAN, TOP 09, Zelení)

 

Odkaz na Prostějovské radniční listy z 28. července 2022, kde na straně 34 najde čtenář článek můj i ten, který poněkud znepokojil některé mé přátele

Odkaz na záznam z jednání zastupitelstva dne 14. 6. 2022

Sdílejte tento příspěvek!