Podivné praktiky při jmenování komisí městské rady v Prostějově

Prostějov 14. 12. 2022. 

Rada města Prostějova ustanovila 6. 12. 2022 poradní orgány k jednotlivým resortům své působnosti. Primátor v říjnu vyzval zastupitelské kluby k nominaci 2-3 zástupců za jejich volební strany do komisí rady. Z usnesení o jmenování členů komisí vyplývá zarážející restrikce počtu zástupců koalice Na rovinu! (STAN, TOP 09, Zelení), kteří jsou do komisí jmenováni. Koalice Na rovinu! tak má v 11 komisích oproti primátorem původně požadovaným 2 – 3 členům pouze jediného a ve dvou komisích nemá zástupce žádného. Na včerejším jednání zastupitelstva se tuto diskriminaci druhé nejúspěšnější volební formace z komunálních voleb v zastoupení v komisích rady pokusil vysvětlit primátor Jura. Prohlásil, že do komisí byli jmenování především odborníci. „Tímto prohlášením prokázal primátor buď hlubokou neznalost reality a práce jeho vlastních komisí, nebo spíše odhalil praktiky s jakými je město spravováno. Možná obojí. Do komise sociální například nebyla jmenovaná Mgr. Alena Hálková, která byla v minulém volebním období aktivní členkou hned ve dvou komisích, a pokud mohu soudit ze zápisů i z konzultací k činnosti komisí, byla jedinou, která předkládala návrhy a podněty ke zlepšení sociální práce na území města. Je pozoruhodné, že ze 6 zastupitelů koalice Na rovinu! jsou v komisích pouze dva. Tomáš Peka a František Švec,“ uvedl k další z prostějovských kauz lídr koalice Na rovinu! (STAN, TOP 09, Zelení) Aleš Matyášek. Sám Matyášek se přitom neobjevil v komisi svého dlouholetého působení, v komisi sportovní. Matyášek je přitom předsedou největší sportovní organizace na okrese Prostějov a jedné z největších v Olomouckém kraji. Takoví lidé zřejmě podle primátora Jury nemají ke sportovní problematice co říci. Diskusi na jednání zastupitelstva rozbouřil jeho školský náměstek Bc. Miloš Sklenka, když napadl dvě zástupkyně koalice Na rovinu! ve školské komisi. Prohlásil, že se v minulém volebním období vůbec nezúčastňovaly jednání školské komise. Z dostupných zápisů přitom vyplývá, že PhDr. Maria Řičánková se zúčastnila 9 schůzí a své absence řádně omluvila pracovními důvody. Mgr. Alena Hálková se z 13 jednání zúčastnila 10 schůzí. „Kromě 5 jednání z celkových 20 v minulém období byl na jednání školské komise vždy přítomen alespoň jeden zástupce koalice Na rovinu!“ doplňuje Maria Řičánková a pokračuje: „V komisích jsou skutečně zapotřebí odborníci, protože problémů nejen ve školství k řešení je v Prostějově nad hlavu. Svědčí o tom i řada našich návrhů, které jsme právě na půdě školské komise společně s Mgr. Alenou Hálkovou podávaly. Za řadu dalších, alespoň k obědům, bezlepkovému stravování, nebo stipendiím. Požadovaly jsme důrazně řešení kauzy nanopostřiků na lavicích v prostějovských školách. Jak se zdá, tak současná koalice z komisí právě odborníky vyhodila. Jsou totiž nepohodlní, protože pracují. Nevzpomínám si totiž, že by kdokoli z ostatních členů školské komise podal kdy nějaký podnět k řešení.“ Poslední slova Marii Řičánkové míří i na další případ z komise „vyhozeného“ zastupitele Petra Ošťádala, který například upozornil na nezákonné vybírání palmáre ve výši 1 000 Kč při podávání žádostí o přidělení městského bytu. Do komise životního prostředí nebyla jmenována Mgr. Jana Jílková, nováček v zastupitelstvu. Ta je známá tím, že jako občanka poukazovala na nepřípustnost stříkání jedovatého Roundupu v ulicích města a v závěru minulého roku se velmi angažovala v kauze zastavění lesoparku Hloučela. 

Další neočekávanou změnou je skutečnost, že orgány, v nichž se projednávají záležitosti místních částí města, nejsou osadní výbory, které zřizuje zastupitelstvo jako v minulosti, nýbrž pouze komise rady. Nově tak nebude mít zastupitelstvo přímou kontrolu nad jejich činností. I v těchto orgánech došlo směrem ke koalici Na rovinu! k diskriminaci v počtu jmenovaných členů. „Kauza komisí je pošlapáním základním principů demokratického řízení města. Restrikce našich navržených zástupců znamená útok na volební výsledek a pohrdání občany, kteří nám dali ve volbách svůj hlas,“ uzavírá lídr Aleš Matyášek.

Sdílejte tento příspěvek!