Ruská ruleta

Na konci roku 2021 rozbouřila vody veřejného mínění příprava 5. změny územního plánu. Šlo o lesopark Hloučela. Přilehlé území pro tuto prostějovskou rekreační oblast se mělo změnit ve stavební plochy. Šlo o kšeft značných rozměrů, jak na sebe prozradili aktéři na sociálních sítích. Veřejnost se postavila proti a návrh 5. změny šel k přepracování. 

Ve stínu Hloučely však stojí i další závažné změny. Jedná se o ochranu kvality bydlení obyvatel smíšeně obytných ploch. Návrh 5. změny územního plánu nově umožňuje umístění jakékoli výroby; nikoli jen té, která je skutečně nerušivá, ale i té, která velmi ruší, avšak vyhovuje hygienickým limitům. Oproti platné úpravě se jedná o výrazné snížení ochrany stávajícího bydlení. Pokud bude tato úprava přijata, jako že to reálně hrozí, bude hrát radnice s občany partii ruské rulety. 

Dovolím si přiložit wikipedickou definici této vzrušující hry: „Ruská ruleta je hazardní hra, ve které hráč vloží jeden náboj do revolveru, protočí bubínek, přiloží hlaveň ke spánku a stiskne spoušť, doufaje, že se náboj nedostal do hlavně a že zbraň tedy nevystřelí.“ Ne, střílet se tu jistě nebude, ale v podstatě po schválení této změny může komukoliv vedle bydlení vyrůst něco, s čím nebude souhlasit, ale nic s tím už nenadělá, protože formálně nebude v rozporu s územním plánem. Potom zbývá buď si zvyknout, nebo se odstěhovat, protože v místě svého bydlení nebudete mít svůj původní klid, zato tam budete mít hygienické limity. 

Z tohoto soudku jeden aktuální případ. Víte, že u Hlavního nádraží se má rozšiřovat zdejší šrotiště a vrakoviště? Prý dojde jen k mírnému zvýšení hladiny hluku, asi dojde ke zvýšení frekvence dopravy a dalších vlivů, které z rozšíření plynou, avšak nebudou překročeny hygienické limity. Krajský úřad pojal názor, že záměr rozšíření stávajícího vrakoviště nemá významný vliv na životní prostředí a není potřeba to pořádně proklepnout. Z vyjádření Statutárního města Prostějova jako samosprávného celku však plyne něco jiného. Totiž obava, že dojde k zásadnímu posunu v kvalitě životního prostředí v lokalitě a opírá se právě o platnou ochranu území, která má být 5. změnou odstraněna a nahrazena hygienickými limity. Ze stanoviska cituji: „Zařízení je již nyní významným zdrojem hlukové zátěže pro blízkou obytnou lokalitu … Stávající zátěž spojená s limitem objemu provozu může tedy narůst na dvouapůlnásobek resp. desetinásobek stávajícího objemu. Časový objem zátěže okolí pak z 50 hodin k začátku roku 2022 na 78 hodin. … Dle aktuálních leteckých snímků je zřejmé, že obdobným způsobem je již bez náležitých dokladů provozována plocha (bývalá zahrádkářské kolonie) … tedy celkový nárůst plochy areálu až o 75% stávající rozlohy…“ . Pokud bude z územního plánu vypuštěna tato pojistka: „…provoz nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území…“, budou mít podobné taškařice brány k realizaci dokořán a dle principu ruské rulety může komukoliv za plotem vyrůst cokoliv. 

Proto považujeme zrušení zmíněné ochrany ploch v 5. změně územního plánu za nepřípustné a apelujeme na všechny zastupitele, aby tyto kejkle odmítli.

 

V Prostějově 11. ledna 2023

Aleš Matyášek, Na rovinu! (STAN, TOP09, Zelení)

Sdílejte tento příspěvek!