Jak bude vypadat prostějovská krajina?

Prostějovská krajina je jedna z nejvíce ekologicky nestabilních v ČR! 

Hlavním důvodem je intenzivní zemědělství v centru úrodné Hané a s tím související vodní a větrné eroze. Jak by měla prostějovská krajina v budoucnu vypadat, ukázala přednáška za účasti odborníků. Jana Jílková a Petr Ošťádal zastupitel byli u toho.

 

Řešením jsou zelené ostrovy mezi lány – remízky, stromy, keře… Ekologický zemědělec a pedagog na Mendelově univerzitě Petr Marada představil ukázku změn v krajině, realizovaných v Šardicích, kde bydlí. Na zcela zásadní problém upozornil zástupce Státního pozemkového úřadu. V okolních katastrech již dochází k vylepšování krajinného rázu formou pozemkových úprav, což v Prostějově není možné, neboť město ani stát zde nevlastní téměř žádné pozemky.

 

Je velká škoda, že město se už dávno nevydalo cestou výkupu pozemků kolem města. Přednáška to byla zajímavá, ale bez pozemků zůstanou plány jen na papíře. Naši zastupitelé proto podpoří další výkupy pozemků nejen na jižním okraji města.

 

Přednášku zorganizoval Odbor rozvoje a investic prostějovského magistrátu.

 

Celou prezentaci Ing. Pavlíny Řmotové si můžete prohlédnout zde https://prezi.com/p/jfmwufw9aa3a/jak-bude-vypadat-prostejovska-krajina/?fbclid=IwAR2TWHabLUaM5S6mAurR703ksBHoxOuCHhy8hmWvDzPXxzdKgk2oR7Gzagg

Sdílejte tento příspěvek!