Report z jednání prostějovského zastupitelstva 21. 2. 2023

Jednání začalo schválením zprávy o činnosti městské policie, kterou téměř hodinu přednášel její ředitel. Detailně zpracovaný dokument nás seznámil s činností strážníků, technickými prostředky a rozsáhlou statistikou.  Je nesporným faktem, že městský kamerový systém přispívá k pocitu bezpečí. Jak se však ukázalo během několika dní v září 2022, kamera strážníka zcela nenahradí.  Ani jedna z 53 kamer nezaznamenala občana mdlého ducha, který po celém městě sprejoval po fasádách záhadné piktogramy a na volební poutače křížky,  kosočtverce a jednoslovná hodnocení.  Dopadení pomohly až náhoda a trénované oko strážníka, který projížděje po ulici Olomoucké zahlédl kohosi, kterak krášlí stojan rychlostního radaru. Připomněl jsem, že městská policie byla zřízena především za účelem kontroly dodržování městských vyhlášek. Na to ostatní by mohlo víc dohlížet 40 policistů hlídkové služby PČR dislokovaných ve Vrahovicích od 4. září 2020.

Nová vyhláška o poplatcích za užívání veřejného prostranství, přinese také několik změn. Po diskusi vypuštěna diskriminující podmínka o odpuštění poplatku u akcí, nad kterými převzal záštitu primátor.

Nekonfliktními tématy jsou dotace do sociální oblasti. Diskuse se nevede o tom „jestli“, ale „kolik“. Pokud roční částka schválená pro Azylový dům, Charitu, Potravinovou banku a asistenční služby pro seniory činí 3 miliony a hned v následujícím bodu schválí většina zastupitelů  z městské kasy (tedy nikoli ze svého) 3,5 milionu na stavbu soukromé nafukovací haly tenisovému spolku, je to minimálně na klausovsky zvednuté obočí. Soukromá hala má stát celkem 12 milionů. Spolek však zaplatí pouze 400 tisíc, což jsou zhruba 3 % z celkové částky. Na zbytek by prý měli přispět daňoví poplatníci ☹. Hala má stát na městském pozemku, který leží mezi ulicí Za velodromem a biokoridorem Hloučela.

Naopak dotace do sportu jsou dlouhodobě nejkonfliktnějším tématem nejen kvůli jejich výši, ale především kvůli nejasným parametrům, podle kterých se dotace přidělují. Náměstek Sklenka to zdůvodnil existenci „tvrdého“ a „měkkého“ faktoru, což podle mě ve skutečnosti znamená, že závěrečnou výši dotace určuje přesila. Sport je v Prostějově velké politické téma, což je vidět jak na kandidátkách stran, tak v zastupitelstvu, kde sedí mnozí sportovní funkcionáři. Velký vliv na bodování žádostí má Komise sportovní, kterou si zvolila městská rada (ANO, ODS, Pévéčko). Komise má celkem 17 členů (7 x ANO, 4 x ODS, 3 x Pévéčko, 1 x SPD, 1 x Piráti, 1 x Na rovinu!) Činnost Komise sportu probereme podrobněji jindy, stejně jako zvláštní postupy radního Sklenky v souvislosti s plaveckými třídami na ŽS Dr. Horáka.

Zastupitelé schválili také finanční podporu organizacím

  • dotaci 80 tisíc jednomu středisku Junáka na celoroční činnost pro 141 členů (náš pozměňovací návrh, ani návrh Jana Mochťáka, na vyšší částku neprošly). Jen tak pro zajímavost – pokud by nebyla z veřejných peněz dotovaná Černoškova JEDNODENNÍ pseudocharitativní akce Sportovní hvězdy dětem, pokryly by ušetřené peníze žádosti dvou středisek Junáka v plné výši na téměř CELÝ ROK!

  • 50 tisíc pro Střední školu designu a módy na akci Doteky módy 2023

  • 300 tisíc na opravu vlečného letounu Aeroklubu Josefa Františka Prostějov

Hlasovali jsme rovněž pro vykoupení několika pozemků pro budování pásu zeleně na jihu města. Jednání o výkupech započala v roce 2019 poté, co na neutěšený stav upozornili zastupitelé Na rovinu! (STAN, TOP09, Zelení).

Nejzásadnějším projednávaným bodem byl návrh městské rady na vystoupení z krajského projektu Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a. s.. Navrhli jsme, aby Rada města zajistila písemné předložení závazných nabídek od společností, které jsou zmiňovány v návrhu a následně jejich odborné posouzení. Většina zastupitelů však žádné argumenty nepotřebovala a odhlasovala vystoupení ze společnosti a prodej akcií. Tento krok považujeme za ukvapený, nerozvážný a můžeme toho jednou velmi litovat. Město Olomouc si před rozhodnutím nechalo nejdříve zpracovat studii variant. Ve hře nyní zůstane nabídka dvou soukromých firem: Linka FCC na výrobu tuhého alternativního paliva v Biskupicích a likvidace odpadů plazmovým zplyňováním společností PGP Terminal v areálu bývalého vojenského opravárenského závodu v Mostkovicích.

V tažení proti „dotěrné opozici“ má zřejmě pomoci změna jednacího řádu Zastupitelstva, kterou předložil primátor Jura. Nově se jednání nemusí účastnit vedoucí odborů, takže na dotazy zastupitelů nebudou odpovídat hned, ale písemně do 30 dnů. Náš návrh, aby se změnila délka příspěvku zastupitele podle vzoru okolních měst (kde také vládne ANO) neprošel. V Olomouci není délka vystoupení zastupitele časově omezena a občané z řad veřejnosti mají 5 + 2 minuty. V Přerově má zastupitel 5 + 2 minuty a veřejnost 5 minut. V Prostějově je zřejmě třeba na lid přísnost a tak se musí spokojit zastupitelé s 2 x 2 minutami a veřejnost s jednou dvouminutovkou.

Rádi jsme podpořili návrhy kolegy Jana Mochťáka na zřízení „Studentského / žákovského parlamentu města“ a požadavek na zpracování koncepce vzdělávací a školské politiky.

Zabývali jsme se také podivnostmi ohledně volby komisí rady. Zjistili jsme, že když rada hlasovala o složení komisí, nebyli někteří členové rady informováni o všech navržených kandidátech. Z materiálů, které máme k dispozici, vyplývá, že podklady pro hlasování rady „vytřídil“ náměstek Rozehnal. Jak se nechal slyšet náměstek Sklenka na jednání zastupitelstva, „on o všech kandidátech věděl“.  Zdá se, že někteří z ostatních členů rady se ujali role „houpacích koní“, kteří odkývají vše, co jim protřelejší členové rady podsunou. Do „houpací“ množiny patří zřejmě i náměstkyně Sokolová, která na můj dotaz, zda v době, kdy o složení komisí hlasovala, měla informaci, že Aleš Matyášek byl navržen do Komise sportovní, odpověděla  vyhýbavě, že „hlasovala o návrhu, jak jí byl předložen“.

Mnohá další témata, kterými se zabýváme, a které jsme zmínili na jednání Zastupitelstva, probereme v samostatných článcích. Ať už se jedná o re-use centrum, dietní stravování na školách, zastávku MHD u Sportcentra, nevyváženost Radničních listů nebo budoucnost synagogy na ulici Demelově.

 

Sledujte nás Na rovinu!

Sdílejte tento příspěvek!