Budeme pálit a platit!

Na únorovém jednání zastupitelstva rozhodlo 26 zastupitelů, že Prostějov vystoupí z krajského projektu výstavby dotřiďovací linky na zpracování a další využití komunálního odpadu v Olomouckém kraji. Jde o investici, na níž by se měly obce Olomouckého kraje, které se k projektu připojily, účastnit v průběhu 6 let částkou 1500 Kč na občana. Pro Prostějov to znamená cca 11 milionů Kč ročně. Bez jakékoli finanční analýzy byly platby za likvidaci odpadů odkloněny do soukromého sektoru. Prý tak Prostějov nebude muset vynakládat investiční prostředky na výstavbu společné krajské třídící linky, protože investorem bude soukromá firma. Je to skutečně benefit pro každého z nás, nebo se nám to někdo snaží namluvit? „Nejsem si jistý, v zájmu koho se to událo. Jsem si ale naprosto jistý, že v budoucím zájmu občanů Prostějova a okolních obcí to není a nebude,“ komentoval rozhodnutí hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. Naše odpady se budou místo do olomoucké linky odvážet do soukromé. Obě linky mají společné to, že se musí nejprve vybudovat. Zatímco krajská linka bude v majetku obcí kraje, které se na výstavbě budou podílet, soukromá linka bude majetkem soukromého investora. V obou případech se bude jednat o podobné investiční náklady. Je samozřejmé, že investor bude chtít své peníze zpět.

 

Není tedy pravda, že Prostějov nebude platit žádné investiční náklady. Bude platit nejen ty. V případě krajské komunální linky by to bylo v průběhu 6 let, v případě té soukromé to bude navždy. Jednoduchá finanční úvaha. Při výši 500 milionů Kč a provozu 30 let může investice přinést investorovi roční výnos až 25 milionů Kč a samozřejmě návrat vložených prostředků ve výši až 17 milionů Kč. Celkem 42 milionů Kč zůstane každý rok v případě krajského projektu obcím. Vložené peníze se jim tak nejen vrátí, ale ještě zhodnotí. Krajská investice je pro obce jistota, že o své prostředky nepřijdou. V případě soukromého projektu odtékají peníze z plateb občanů a obcí za likvidaci odpadů do rukou soukromého investora. Prostějovu nezůstane vůbec nic. Proto je důležité být investorem v tak strategickém projektu a nikoli vazalem, jak to rozhodli prostějovští. Únorové rozhodnutí 26 zastupitelů na základě laciné fata morgány zbavilo Prostějov jistoty investičního benefitu, kontroly nad výší poplatků a rozhodování o dalším využití strategické komodity. 


Nezanedbatelný je totiž způsob zpracování odpadů. Krajský projekt je zaměřený na recyklaci, což představuje další nemalé možnosti příjmů. Prostějov bude své odpady pálit. To obnáší pouze výdaje na likvidaci. Odpad nebude recyklován a tudíž nebudeme mít žádný zisk z jeho prodeje. Únorové rozhodnutí je tak dalším z řady pověstných prostějovských tunelů. 2006 voda, 2010 centrum města, 2023 odpady. Prostějované plať(č)te.

Sdílejte tento příspěvek!