Lokální měna v Prostějově? Ve skutečnosti radnice nejvíc pomůže společnosti Corrency

Zapojení Prostějova do projektu Corrency je od samého začátku problematické. Nepomůže potřebným, ani místní ekonomice, ale především firmě, která pro město tento systém zajišťuje. Podpořit školáky nebo seniory by přitom šlo mnohem levněji a efektivněji.

 

Za povšimnutí stojí už jen fakt, jak je tento projekt úspěšný na radnicích, kde vládne hnutí ANO. Přitom zakladatelem společnosti, která systém provozuje je bývalý neúspěšný kandidát hnutí ANO na pražského primátora Petr Stuchlík.


Jakkoliv představa podpory lokální ekonomiky zní velmi chytře a bohulibě, ve skutečnosti město nejvíc podpoří především společnost, která pro něj tento systém zajišťuje: ta za své služby obdrží provizi, která včetně DPH činí 8,47 % z alokované částky, tedy z objemu peněz vložených do systému, nikoliv od objemu skutečně distribuovaných peněz. Pokud by tedy nedošlo k plné distribuci, zůstane dodavateli stejná odměna, i když procento z distribuovaných peněz bude mnohem vyšší. Provozovatel corrency tak není motivován k tomu, aby distribuce proběhla úspěšně.


Problematickým bodem je už samotné načasování registrace uživatelů. První fáze projektu je zaměřena na seniory nad 65 let, kteří žijí sami. Druhá fáze pak míří na děti od 0 do 15 let. Registrace pro druhou fázi je naplánována na letní měsíce, kdy jsou prázdniny. Toto načasování není příliš vhodné.


Třetím problémem je deklarovaný cíl projektu podpořit místní podnikatele. Tento cíl se ale obtížně naplní, když hlavní cílovou skupinou jsou senioři s omezenou kupní silou. Ti stěží dokáží významně podpořit místní ekonomiku. Jde spíše o určité „sociální inženýrství“, kdy se skupině osob uměle přidělí prostředky s tím, že je musí utratit jen v rámci daného systému.


Největším problémem je však zaměření druhé fáze na děti. I ty se budou muset přes své rodiče složitě registrovat, aby mohly čerpat příspěvek. Přitom město už nyní může tuto skupinu podpořit napřímo a prakticky bez režie. Stačilo by například odpustit poplatek za odpad, snížit školkovné či přispět na obědy ve školních jídelnách. Další možností je příspěvek přes SRPŠ na mimoškolní aktivity. Namísto toho se vydávají statisíce na režii zbytečně složitého systému distribuce.


Úplně absurdní pak, je, že město prostřednictvím této soukromé společnosti dotuje své vlastní organizace, u nichž lze peníze vyčerpat: aquapark, lázně nebo sportcentrum. Město tedy posílá peníze do svých vlastních organizací, ale po cestě se 8 % ztratí ve prospěch soukromé společnosti.


Celkově tedy projekt v současné podobě působí jako nemířící k jádru problému a zbytečně komplikující již existující možnosti podpory místní ekonomiky a sociálně slabších skupin obyvatel. Vedení města nejspíš chtělo jen finančně podpořit projekt svých kamarádů. Kdyby chtělo město pomoci rodinám s dětmi, šlo to levněji a efektivněji.


Ing. Hana Naiclerová, MBA

poslankyně Parlamentu České republiky

 
Sdílejte tento příspěvek!