Primátor mimořádné jednání zastupitelstva nesvolá. Schoval se za Radu.

Dne 18. 10. 2023 vyzval Aleš Matyášek jménem našeho zastupitelského klubu Na rovinu! (STAN, TOP09, Zelení) primátora města, aby svolal v souvislosti s přípravou výstavby linky na výrobu tuhého alternativního paliva (TAP) společností FCC Česká republika, mimořádné jednání zastupitelstva. Ke svolání mimořádného zastupitelstva vyzval primátora i Jan Mochťák, zastupitel za Piráty.

 

Svolání jednání zastupitelstva je v pravomoci primátora. Primátor se však “schoval” za své radní, kteří o nesvolání mimořádného jednání rozhodli. V Radě města má většinu ANO 2011. Svoje rozhodnutí odůvodnili tím, že za město se vyjádří k záměru stavby linky na TAP několik odborů magistrátu s tím, že budou požadovat, aby byl záměr posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

V materiálu pro jednání rady uvádí Odbor životního prostředí, čím může plánovaná stavba linky ovlivnit životní prostředí ve městě. Jako protiopatření navrhuje například zelenou střechu nebo oddělovací zeleň, což působí téměř úsměvně.

 

Odbor rozvoje a investic vzhledem k navrhovanému umístění zařízení doporučil Radě města Prostějova uplatnit připomínky a požadovat posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle zákona (posouzení v rámci úplného procesu EIA) včetně konání veřejného projednání k záměru.

 

Připomínáme, že radní už dříve o plánované stavbě linky věděli, ale neinformovali ani občany, ani zastupitele. Rada města, které byla mimořádně svolána poté, co jsme požádali primátora, aby svolal mimořádné jednání zastupitelstva. Jen proto, že jsme veřejně na záměr stavby linky upozornili, nakonec se alespoň vlažně vyjádřili k plánovanému záměru výstavby linky.

 

Z materiálů ke stavbě linky na zpracování TAP je jasné, že bez ohledu na plnění hygienických limitů (a jsou to limity, tedy krajní meze), k nimž jsme v mnohých aspektech již nyní nebezpečně blízko, dojde k dalšímu zatížení už tak zoufalého stavu ovzduší v Prostějově.

 

Je nepřípustné jakkoli dále zvyšovat zátěž, která dopadá na život a zdraví lidí v Prostějově. Byznys soukromé firmy nemůže být nadřazen kvalitě životního prostředí. Prostějov produkuje přibližně 10 tisíc tun komunálního odpadu ročně. Linka je však schopna zpracovat až 50 tisíc tun. 40 tisíc tun odpadu se tedy bude do Prostějova svážet odjinud. Výsledkem bude nezdravé město s toxickým ovzduším a neúnosnou dopravní zátěží. Nejvíce budou zatížené přilehlé obytné lokality, ale prakticky celé město. Svoz dalších 40 tisíc tun odpadů a odvoz vyrobeného paliva a nevyužitelných zbytků znamená nárůst dopravy o 34 kamionů denně.


Kdo je Rada města Prostějova? 

Kdo je členem zastupitelského klubu Na rovinu! (STAN, TOP09, Zelení)?

 
Sdílejte tento příspěvek!