Memorandum rozhodne o spalovně. Víme, co je v něm!

Rada města Prostějova doporučila 17. října 2023 prostějovským zastupitelům, aby podpis Memoranda schválili. O podpisu se rozhodne na jednání zastupitelstva 21. listopadu.

 

V důvodové zprávě se uvádí:

 

Na základě pokynu náměstka primátora Mgr. Jiřího Pospíšila předkládá Odbor vnitřní správy materiál ke schválení Memoranda o spolupráci se společnostmi PGP Terminal, a.s. a MT a.s. 

 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova o vystoupení ze Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. předkládáme materiál, který je jedním z možných kroků statutárního města Prostějova k zajištění nakládání s odpady po roce 2030, kdy vejde v platnost nařízení zákona, kterým bude mimo jiné zakázáno i skládkování. 

 

Jedním z projektů, které byly zastupitelům a zástupcům našeho města prezentovány, je projekt společnosti PGP Terminal, a.s. Jeho cílem je výstavba koncového zařízení na bázi plazmového zplyňování (zpracovatelský proces využití vstupního odpadu na bázi molekulárního třídění a vznik nových legislativně definovaných produktů pro další materiálové a energetické využití). Náklady na celou investiční akci ponese soukromý investor.

 

Za účelem potvrzení zájmu o pokračování tohoto projektu a možné budoucí spolupráce je nyní Radě města Prostějova a následně Zastupitelstvu statutárního města Prostějova předložen návrh Memoranda o spolupráci, které by mělo doložit společný zájem všech účastníků pokračovat v přípravách tohoto projektu.

 

Statutární město Prostějov, PGP Terminal, a.s. a společnost MT a.s. se shodly na znění memoranda, které je přílohou tohoto materiálu.

 

Memorandum o spolupráci je právně nezávazný dokument, který pouze deklaruje určitý úmysl stran k budoucí možné realizaci. 

 

 

Kdo tvoří radu města? https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/rada-mesta-2/

Kdo jsou zastupitelé Prostějova? https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta-1/

 

Sdílejte tento příspěvek!