Tisková zpráva: Petice proti vybudování linky na zpracování odpadu

tisková zpráva

 

Na rovinu!, Piráti a Spolek AJDONY organizují petici za zrušení záměru vybudovat zařízení na zpracování 50 tisíc tun odpadu přímo v Prostějově

 

Prostějov, 13. 11. 2023 – Ze společné iniciativy hnutí Na rovinu! (STAN, TOP 09, Zelení), Pirátů a Spolku na ochranu životního prostředí AJDONY vznikla petice za zrušení záměru vybudovat zařízení na zpracování 50 tisíc tun odpadu v areálu bývalé Vitany v Prostějově. Linka má vzniknout 150 metrů od obytné zástavby a odpad se do ní bude dovážet ze širokého okolí. Dojde tak k narušení kvality života mnoha Prostějovanů a zhorší se kvalita ovzduší i dopravní situace ve městě. Hnutí Na Rovinu!, Piráti a Spolek AJDONY tak požadují jeho zrušení. 

 

Provoz linky bude téměř nepřetržitý od 6:00 do 22:00 ve všední dny i o víkendech. Kapacita je nastavena na 50 tisíc tun ročně, jenže Prostějov vyprodukuje 8 – 10 tisíc tun. Odpad se tak do Prostějova bude dovážet z širokého okolí.

 

„Linka má vzniknout v areálu bývalé Vitany, což je zhruba 150 metrů od obytné zástavby. Dojde tak ke zhoršení kvality životního prostředí mnoha Prostějovanů. S určitostí dojde ke zvýšení hluku jak ze samotného provozu, tak od nákladních vozidel, které budou odpad svážet. Kvalitu vzduchu ani nezmiňuji, rozptylové studie vytvořené pro linky TAP umístěné v jiných lokacích potvrzují, že dochází ke zhoršení kvality ovzduší právě nárůstem nákladní dopravy. V Prostějově je navíc dlouhodobě zhoršené ovzduší kvůli výskytu prachových částic a pětiletý poměr koncentrace oxidu dusíku tu překračuje imisní limit o 31 %,“ říká Jana Jílková (Spolek AJDONY). 

 

Záměr společnosti FCC vybudovat linku na výrobu tuhých alternativních paliv (TAP) byl odmítnut obyvateli Biskupic. Obyvatelé Mostkovic se jasně vyslovili proti schválení výstavby zařízení umožňující plazmové zplyňování odpadu, kdy se obávali zvýšené dopravy, zápachu, ohrožení spodních vod nebo zhoršení kvality ovzduší. Po vystoupení ze spolku Odpady Olomouckého kraje se tak vedení města uchyluje k tomu, aby společnost FCC vybudovala linku přímo v Prostějově.

 

„Celý záměr odporuje Územnímu plánu Prostějova i Zásadám územního rozvoje Olomouckého kraje. Zmiňovaná lokalita má být určena hlavně pro pozemky staveb a zařízení pro nerušivou výrobu a nerušivé služby, včetně skladů potřebných pro jejich provozování, s důrazem na čisté inovační technologie. A to linka na zpracování odpadu rozhodně nesplňuje,“ doplňuje zastupitel Petr Ošťádal z koalice Na rovinu! (STAN, TOP 09, Zelení).

 

„Věřím, že by zastupitelé i občané města měli mít šanci získat všechny potřebné informace a mít možnost se k věci veřejně vyjádřit. Už minimálně proto, aby vedení města eliminovalo překrucování údajů. Není nic jednoduššího než se chovat otevřeně, být transparentní a respektovat postoje občanů,“ uzavírá zastupitel Jan Mochťák (Piráti). 

 

Na rovinu!, Piráti a Spolek AJDONY již začali se sběrem podpisů. Aktuálně běží registrace zájemců o podpisová místa. Mezi prvně zapsané patří například: The 27 Music Bar (Školní 24, Prostějov), Bylinková apatyka (Žižkovo nám., 132, Prostějov), U Staňka (Kravařova 8, Prostějov), Bez Obalu v srdci Hané (Hlaváčkovo nám. 4177/2a, Prostějov), Eden garden café (T. G. Masaryka 197/20, Prostějov), další místa budou následovat. Informace k registraci podají organizátoři petice. 

 

Plánované umístění linky
Sdílejte tento příspěvek!