O čem jednalo zastupitelstvo 27. 2. ?

No a je to…. A vy jste se tak báli…

pronesl primátor Jura směrem k 2. náměstkovi a spolustraníkovi Jiřímu Rozehnalovi (ANO 2011) poté, co ukončil jednání únorového zastupitelstva. Odpovědí mu bylo souhlasné pokývání hlavou a úlevný stisk rukou “po trampsku”.

Z potenciálně strašidelných témat vybíráme:

 

111 stran má Zpráva o činnosti městské policie za rok 2023, kterou shrnul ve 30 minutách její autor – ředitel městské policie.

 

2 x 2 minuty a dost! Změna jednacího řádu, do kterého bylo doplněno několik nepodstatných a podle nás zbytečných změn. My jsme se naopak pokusili prodloužit čas pro příspěvky zastupitelů. Nyní můžeme ke každému bodu hovořit 2 x 2 minuty (předkladatel návrhu 5 minut). Navrhovali jsme 2 x 5 minut (pro předkladatele 10), což se zdálo příliš smělé předsedovi klubu SPD Dopitovi (vzpomeňme na kouzelný močový měchýř Tomia Okamury) a dokonce i zástupci Pirátů, jehož odvaha nepřekonala 3 x 2 minuty. Upozornění, že v jiných městech jsou na tom lépe, nepomohlo. V Olomouci zastupitelé žádný časový limit nemají a v Přerově má člen zastupitelstva 5 + 3 minuty (předkladatel návrhu 7 + 5 minut). Ani v jednom z výše jmenovaných měst z toho nemají trauma, i když mají též primátora z ANO.

 

189 647 až 3 070 Kč. Takové byly měsíční odměny od náměstkyně na dvou židlích až po řadového zastupitele. Většina zastupitelů si schválila zvýšení odměn, což jim zákon umožňuje. Odměny primátorovi a náměstkům určuje zákon přímo a zastupitelé to nemohou ovlivnit. Navrhli jsme, aby neuvolněným zastupitelům nebyla odměna zvyšována, neboť ji považuji za dostatečnou. Náš protinávrh neprošel.

 

Dotace do sportu férově? Při schvalování dotací na podporu celoroční sportovní činnosti jsme znovu upozornili na to, že rozdělování je netransparentní, protože bodové hodnocení žadatelů neodpovídá přiděleným částkám.

 

Kvalita bydlení nadále v ohrožení. Bodem, který mohl některé členy rady vyděsit, byla informace o zrušení části V. změny územního plánu. Krajský soud v Brně dal za pravdu Spolku AJDONY, který jako zástupce veřejnosti nesouhlasil s některými úpravami. Šlo především o ochranu kvality bydlení. Většina zastupitelů navzdory rozhodnutí soudu potvrdila, že na změně územního plánu trvá a poslala spor do dalšího kola. Komu tím prospějí, tušíme.

 

Na novém stadionu si Haná Prostějov nezačutá. Udivil nás záměr vykoupit nemovitosti na ulici Lidické od Atletického klubu Prostějov a následně vybudovat na velké části pozemku za RG a ZŠ Otto Wichterleho další fotbalové hřiště. I když právě probíhá za 200 milionů rekonstrukce fotbalového stadionu Za místním nádražím, v důvodové zprávě jsme se dočetli, že “po jejím dokončení nebude možné z kapacitních důvodů umožnit využití nového fotbalového stadionu pro fotbalový oddíl Haná Prostějov”. Tento fotbalový oddíl má být odsunut na “Reálku” a atlety čeká stěhování na ZŠ Železného.

 

Další střídání v Lesích. Jednatel Lesů města Prostějova Lonský po dvou letech odchází. O důvodech se šušká. Koho by bavilo být loutkou? Rada města ho v roce 2022 dosadila na místo po předchozím jednateli Dadákovi, který byl jako nepohodlný odborník odstraněn pod smyšlenou záminkou. Na místo nového jednatele bylo vyhlášeno výběrové řízení. Laťka je opravdu nízko a půda je to horká.

 

Voda a Sklenka. Upozornili jsme na námluvy vedení společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov se společností Veolia. Jak známo, ta vám v současné době prodává vodu, která teče v potrubí, které si od města (od nás všech) pronajala. Vyvádění zisků z prodeje vody do zahraničí má svůj původ v roce 2006, kdy se za nevýhodných podmínek vytvořila provozní divize VaKu, aby se následně prodala Veolii. Z těch, kteří „u toho svítili“, sedí v zastupitelstvu už jen radní Blumenstein. Zdá se, že vedení města hodlá ve hře „co všechno nám ještě projde”, pokračovat. ANO, ODS a Pévéčko uvažují o jediné variantě – VaK Prostějov a Veolia vytvoří společný podnik. To znamená opět odklonění zisku, který plyne z Vašich kapes, do ciziny. Budoucnost naší vodárenské společnosti nesmí být pouhým politickým rozhodnutím ANO, ODS a Pévéčka, ale měla by být postavena na odborném posouzení možných variant. Nesmí se zapomenout ani na vyrovnání škod, které od roku 2006 působí provozní model akcionářům a hlavně nám, občanům. Aleš Matyášek položil v této věci 13 zásadních otázek, na které s napětím očekáváme odpověď. Předpokládáme, že předseda představenstva VaK Prostějov a náměstek primátora v jedné osobě – Bc. Sklenka, nám odpoví do 30 dnů.

 

Bez průtahů jsme schválili například změnu “protialkoholické” vyhlášky, peníze na opravy městského majetku, dotace pro Azylové centrum, 950 tisíc pro školu Jistota na zakoupení automobilu na rozvoz žáků s postižením, prodeje a nákupy pozemků. Schválili jsme pořízení posilovacích strojů na ulici Růžové, vybudování zázemí na hřišti v Žešově, dotaci na rozšíření rozjezdového oválu na velodromu, peníze na “zelená opatření” nad cihelnou na Určické a u rybníka v Žešově. Souhlasili jsme také s vykoupením dalšího pozemku pro zelený pás na jihu města…

 
Sdílejte tento příspěvek!