Zápis z jednání zastupitelstva 23. 4. 2024

Jednání zastupitelstva začalo poněkud překvapivě omluvou primátora Jury, který krátce po zahájení schůze oznámil, že ze zdravotních důvodů nebude delší dobu přítomen a předal řízení druhému náměstkovi Jiřímu Rozehnalovi. Poté primátor opustil jednací síň. Pokud by se primátor jednání zastupitelstva neúčastnil od počátku, řídila by schůzi 1. náměstkyně Sokolová. Zdá se však, že vztahy ve vedení města nejsou zrovna ideální.

 Na úvod programu vystoupili dva občané města Prostějova se svými příspěvky.

První se týkal rekonstrukce hřiště na Reálce. Město nekomunikuje o tomto záměru s občany a občané mají oprávněné obavy, jak bude nový areál fungovat a jestli nebude mít negativní vliv na okolí.

Druhý příspěvek se týkal prostějovské vody. Město představilo strategii, která prodlužuje majetkovou účast francouzské firmy Veolia ve společném podniku, provozujícím vodu až do roku 2035. Do té doby bude mít Veolia zaručený podíl na zisku. Jelikož je voda strategická surovina, mělo by být provozování infrastruktury ze 100 % pod kontrolou městské společnosti.

Na ulici Tylova má soukromý investor vybudovat garážový dům a potřebuje pro něj městské pozemky. Zastupitel Petr Ošťádal správně upozorňoval, že město nemá žádnou záruku toho, že vznikne pouze garážový dům a ne další přidružené stavby. Občané se o záměru prodeje měli dozvědět z úřední desky. I tady komunikace vedení města s občany vázla. Pozemky na garážový dům většina zastupitelů schválila.

Předseda zastupitelského klubu Na rovinu! Aleše Matyášek opakovaně přišel s návrhem na vybudování 50 metrového bazénu. Pokud město investuje do nového fotbalového stadionu Za Místním nádražím 150 až 180 milionů korun, je s podivem, že vedení města nemá odvahu vybudovat bazén na dalších 50 až 60 let s opravdu celorepublikovými parametry 50 m a 10 drah pro plavání kondiční i sportovní, se saunovým a wellness světem. 

Ani další závěry nepotěší. Město sice koupí za 660 tis. Kč světelné led mantinely na reklamu pro zimní stadion, ale návrh zastupitele Michala Drozda, aby sociální dotace pro mateřské centrum Cipísek byla navýšená ze 180 na 250 tis. Kč, nezískal většinovou podporu. 

V Prostějově se dočkáme ReUse centra. S nápadem přišla Jana Jílková. Pro jeho dobré fungování je zásadní koncepce provozu. I přes jasný dotaz se jí dostalo ze strany náměstka Rozehnala neurčité odpovědi, údajně je nutné nejprve schválit peníze na výstavbu a potom se budeme bavit o možném konceptu, jak má centrum fungovat. O tom, že by to mělo být přesně naopak není pochyb. 

Rada města se na své schůzi usnesla, že památník letectví, který byl nedávno vybudovaný nákladem 550 tis Kč. projde další úpravou za 1,5 mil. Kč. Upozorňovali jsme na to, že místo se nachází v zákrutě dálničního sjezdu, jeho estetická hodnota je přinejmenším sporná. Někteří radní si však myslí, že okolo památníku vznikne po druhé úpravě ideální park na trávení volného času. 

Snad se někdy dočkáme i chybějícího sjezdu a nájezdu na D46 u čerpací stanice OMV ve směru z Olomouce a taky na Olomouc. Dle náměstka Rozehnala probíhá i nadále jednání s Ministerstvem dopravy, žádný závazný termín však z jeho strany nebyl potvrzený. 

A perlička na závěr: Když se Jana Jílková zeptala, zda jsou závěry Adaptační strategie na změnu klimatu pro členy Rady závazné a budou se jimi řídit, dostalo se jí odpovědi, že se k dotazu Rada vyjádří písemně do 30 dnů. Tak si budeme přát, aby se během těch 30 dnů klima nad Prostějovem moc nezměnilo. Klima na prostějovské radnici naopak razantní změnu potřebuje!

 
Sdílejte tento příspěvek!