Co dál s KASkem, tržnicí a zpustošeným okolím?

 

Foto: Bob Pacholík

Zrekonstruovat nebo zbourat? A když zrekonstruovat tak jak? Po deset let byl prostor okolí KAS centra ponechán svému osudu. Byla to doba, kdy bývala politická reprezentace bojovala za zájmy developera a valná část centra města byla nechávána ležet ladem v dosti neutěšeném stavu s mlhavým příslibem zářných zítřku s Manthellanem. Toto nešťastné období je nyní díky pravomocnému rozhodnutí soudu již minulostí a pro město Prostějov to doufejme, bude zlomový okamžik. Chvíle, kdy se rozhodne, jestli se naše město zařadí po bok turisticky obdivovaných měst, jakými jsou u nás např. Litomyšl, Líbeznice či Dolní Břežany, nebo zda vše zůstane ve starých kolejích a centrum se opět zasloužené revitalizace nedočká, případně pouze v nějaké „kočkopsí“ podobě.

A co o tom rozhodne? Jediná věc! A to, zda se vedení města poprvé v historii odhodlá ke spolupráci s Českou komorou architektů a vypíše otevřenou veřejnou architektonickou soutěž. Ta zajistí tolik potřebnou kvalitu architektonických návrhů a přinese do problematiky odborný vhled, namísto laických dojmů několika málo radních, kteří pouze protlačí své vlastní zájmy. Architektonická soutěž by měla svým zadáním pojmout celé centrum města s důrazem na vyřešení všech aktuálních problémů centra, jako je neutěšený stav tržnice a vlastně celého prostoru Špalíčku, prověřit možné navýšení parkovacích kapacit centra pomocí vhodně umístěného parkovacího domu a především stanovit obecná pravidla pro další rozvoj území. Na případné jednotlivé domy/části v rámci tohoto závazného generelu můžou pak být například zpracovány další dílčí soutěže, či může být zadána celá oblast k dořešení jedné architektonické kanceláři – záleží jen na městu, jaký postup vyhodnotí jako nejvhodnější.

Foto: Bob Pacholík

V minulém volebním období jsme byli svědky, jak radní zadávali projekty mající významný dopad do veřejného prostoru města rovnou z první ruky, tedy že zakázku dostal konkrétní projektant bez jakékoliv motivace dosáhnout, co nejlepšího výtvoru. Kde není konkurence, není ani motivace připravit co nejlepší návrh. Tento způsob zadávání takto významných zakázek, které ovlivní podobu města a kvalitu veřejného prostoru na několik dalších desetiletí, je již v uvědomělé společnosti dávno přežitý. Pokud se Prostějov chce stát místem, kde se opravdu lépe žije, je na čase začít vypisovat právě ony veřejné architektonické soutěže, jejichž vypsání je samo o sobě zárukou obdržení kvalitního návrhu a transparentnosti průběhu zakázky.

Proč zvolit tzv. veřejnou architektonickou soutěž? Protože:

1) město získá množství architektonických návrhů, ze kterých může s pomocí odborné poroty vybrat ten optimální

2) veřejnost má možnost se zapojit do přípravy zadání i následného projednávání projektu/návrhu v jeho různých fázích od studie až po realizaci a sama tak svými připomínkami přispívat k finální podobě realizovaného návrhu

3) o vítězi nerozhodují pouze politici, ale rovněž nezávislá odborná porota z řad uznávaných odborníků

4) soutěž zajistí kvalitu několika vybraných vítězných návrhů a stanoví cenové nároky na jejich realizaci

5) otevřená soutěž vyloučí spekulace o podjatosti a možné korupci

Hnutí NA ROVINU doporučuje, aby soutěž byla vypsána s následujícími parametry a zároveň aby celé zadání bylo formulováno i za přispění participace veřejnosti:

Foto: Bob Pacholík

1) dojde k zachování KAS centra a k jeho rekonstrukci, která bude svou kvalitou odpovídat sálu pro 21. století se zachováním kapacity pro 1200 lidí

2) dojde k demolici stávající tržnice a k výstavbě zcela nové

3) návrh bude uvažovat i s potřebou výstavby nových parkovacích míst (např. formou parkovacího domu)

4) dojde k vypracování studie celého širšího okolí území KAS centra, Špalíčku a tržnice (tj. včetně placu po bývalé sodovkárně) tak, aby z centra města postupně zmizely historické jizvy a Prostějov měl konečně moderní, živé centrum pro 21. století, za které se nebude muset stydět.

 

 

Sdílejte tento příspěvek!