Hledáme nápady na investici ve Vrahovicích a Čechůvkách

Zhruba milion korun z rozpočtu Osadního výboru Vrahovice, Čechůvky je možno uvolnit na projekty inspirované přímo občany těchto přilehlých městských částí. Pokud máte nápad, jak tyto peníze využít, napište nám do 5. května na e-mail Kuba.Smid@pirati.cz.

Peníze by měly být určeny na projekty, které obyvatelům Vrahovic a Čechůvek dlouhodobě chybí, nepatří zde proto například oprava chodníků, kterou zabezpečuje město.

Kolegové na posledním jednání výboru, které proběhlo 10. dubna, navrhli rekonstrukci betonového hřiště na sídlišti Svornosti. Náš návrh bude na revitalizaci parku u ulic Jaselská a Prešovská.

Byli bychom nicméně rádi, kdyby se na osadním výboru prvně prodiskutovala jakási koncepce toho, co chce osadní výbor v budoucích čtyřech letech udělat, což by vedlo k tomu, že by se členové osadního výboru mohli jasně rozhodnout, na co peníze v daný rok uvolní. To by vedlo k efektivním investicím a rozvíjení městské čtvrti.

Dále navrhneme, aby osadní výbor, jakožto orgán zastupující obyvatele dané městské čtvrti, uspořádal setkání s jeho občany, a to nejlépe ještě před uvolňováním finančních prostředků. Občané by měli mít právo se vyjádřit k tomu, jak budou peníze utraceny. Nehledě na to, že sami mohou přinést nová témata a problémy, o kterých nikdo z členů výboru nemusí vědět.

Aktuálně má osadní výbor k dispozici přes 1 400 000 Kč. Další jednání, na kterém se budou návrhy předkládat, se koná 6. května.

Sdílejte tento příspěvek!