BEZ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE TO NEPŮJDE!

BEZ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE TO NEPŮJDE!

Nejen hnutí Na rovinu! došlo k jednoznačnému závěru, že architektonická soutěž pod záštitou České komory architektů (ČKA) je dobrou a bezpečnou cestou jak dospět ke kvalitní rekonstrukci KaSC. Také odborníci, které na další jednání k rekonstrukci KaSC dne 1. února přizvalo vedení města, tuto myšlenku podporují.

Navazujeme na Manuál k vedení veřejných zakázek a přinášíme pohled do nedávné i vzdálenější historie úsilí o revitalizaci jižní části centra našeho města.

V pondělí 1. února jsme spolu s dalšími představiteli opozičních klubů jednali s primátorem Františkem Jurou, náměstkem Jiřím Rozehnalem a třemi odborníky, architekty. Vnímáme to jako dobrý start k dalším rozhodnutím, co dál s KaSC a jak najít společně nejlepší řešení. V koalici Na rovinu! jsme ještě před tím diskutovali o tom, jak rekonstrukci KaSC uchopit. Zvažovala se prostá oprava, zvažovala se možnost vtisknout budově zcela novou tvář, zvažovala se finanční náročnost akce. I přes rozdílné názory jsme dospěli k závěru, že bez účasti odborníků nelze kvalitní řešení zajistit. Proto jsme již 21. ledna žádali jejich účast.

K diskusím na půdě zastupitelského klubu jsme přizvali naše odborné spolupracovníky.  Podrobně nám zdůvodnili, že nejlepší řešení pro tak rozsáhlou akci může přinést jen architektonická soutěž pod záštitou České komory architektů. Tuto koncepci jsme jednomyslně schválili a návrh předložili na již zmíněném jednání s vedením města 1. února. Náš návrh, vypsat architektonickou soutěž podle pravidel ČKA, přítomní odborníci – architekti jednoznačně doporučili. Pokolikáté se již ukazuje, že o věcech je třeba diskutovat na širokém fóru? Dosavadní praxe vedení města, kdy již připravené řešení je opozici předloženo až dodatečně, neumožňuje důkladnou politickou ani odbornou diskusi a nevede k dobrým výsledkům. Řešíme tady přece něco, co se týká všech obyvatel města, bez ohledu na to, zda „fandí“ jedné nebo druhé straně.

Zkušenosti z dřívější urbanistické soutěže s ČKA na řešení celého prostoru kolem KaSC (včetně tržnice a parkovacího domu) ukazují, že takový postup přináší velmi kvalitní řešení. Soutěž proběhla v roce 2019. Na její přípravě se hnutí Na rovinu! velmi aktivně podílelo a s našimi odbornými spolupracovníky jsme důkladně připomínkovali přípravu podmínek soutěže, které byly schváleny ČKA v červnu 2019. Soutěž byla ukončena již v září 2019 a přinesla celkem 21 návrhů. Od té doby mohla být kdykoli zahájena práce na přípravě vlastní rekonstrukce KaSC. Bohužel, nějak to zůstalo ležet, „ticho po pěšině“. Něco se začalo dít až 11. ledna 2021, kdy opoziční zastupitelské kluby obdržely hrubý finanční rozbor variant. Ovšem jedna z nich byla vedením města již předem důkladně medializována téměř jako hotové řešení. Hledání toho nejlepšího řešení, jeho tvorba, posuzování a konečný výběr nás však teprve všechny společně čeká.

K nejlepšímu konečnému výsledku nepovedou překotné separátní přípravy, ale naprosto nezbytná společná práce odborníků, kteří předloží v soutěži své návrhy. V neposlední řadě nesou plnou odpovědnost za svá rozhodnutí také zastupitelé.

 

Sdílejte tento příspěvek!