1. BUDE SE MĚNIT ÚZEMNÍ PLÁN NAŠEHO MĚSTA

Blíží se veřejné projednávání Územního plánu města Prostějova. Pro většinu občanů nezajímavá záležitost. Ale pozor!!! „Kdosi na radnici cosi navrhne, co a kde stavět, nějací odborníci to zapracují to výkresů, tak o čem diskutovat?“ Jednou za čas se tohle opráší, odborníci navrhnou změny a jede se dál. Takže nezájem a změny projdou. Tohle je asi stanovisko většiny obyvatel města. Teprve následně se možná mnozí z nás bude hodně divit, cože se to zase v tom Prostějově děje. Jak to, že vedle mého rodinného domku vzniká nějaká hlučná provozovna? Proč už nejde projít kolem čehovického náhonu? Jak je možné, že si někdo postaví garáže, když tento pozemek byl přece určen pro zeleň? A takových otázek si můžeme klást nekonečný počet. Jenže to už bude pozdě. Změny se schválily, zapomeňte!

Trocha osvěty nikoho nezabije

Co to vůbec územní plán je? Již v květnu zvalo hnutí Na rovinu! občany k online diskuzi, do které přijal pozvání i Ing. arch. Vojtěch Jeřábek ze spolku Prostor Prostějov. Jeho informace byly více než zajímavé. Zasvětil nás nejen do základní teorie, ale především do „prostějovské praxe“ těch nejzajímavějších změn, které se v Územním plánu města Prostějov (dále jen ÚPMP) chystají. A že to jsou hodně „zajímavé“ změny!

Nejdříve tedy, proč by nás, občany města, vůbec měl ÚPMP zajímat? Papír pokreslený různými čarami, pestrá paleta barev – jak se v tom má člověk vyznat? Ale pozor! Pokud jste občany města nebo zde máte svoji nemovitost, ať už je to byt, dům či jenom pozemek, pokud zde žijete a chcete nadále spokojeně žít, potom byste se měli ptát, co se chystá kolem vaší nemovitosti či místa, kde bydlíte. Zda se tam bude něco stavět, měnit, kopat, betonovat, dláždit. Protože se může stát, že schválené změny v ÚPMP mohou značně ovlivnit úroveň vašeho bydlení a mohou tak mít velký vliv nejen na kvalitu vašeho života, ale především na cenu vaší nemovitosti! Takže vědět, co se chystá, je dobré už předem.

Základní pojmy

Územní plán je podkladem pro povolování staveb na celém území města. Ve zkratce říká, jaká stavba s jakou funkcí může být kde umisťována, jak může být vysoká a případně jaké další parametry musí nebo může splňovat vzhledem k danému druhu zástavby. Město je v územním plánu složeno z různých ploch funkčního využití, ve kterých je možné povolovat stavbu rozdílného charakteru. Vymezuje plochy pro bydlení, plochy pro zeleň, plochy pro občanskou vybavenost, plochy pro průmysl a další. A tyto plochy různého užití jsou v plánu rozděleny čarami a rozlišeny různými barvami. Většinu plochy města tvoří takzvané plochy smíšeně obytné, ve kterých je předpokládaným hlavním využitím bydlení obyvatel.

Územní plán spadá do kompetence státní správy. Pro ni plán i jeho změny vypracovává externí odborná firma, v případě Prostějova je to architektonická kancelář Knesl+Kynčl. Partnerem pro komunikaci s externí firmou je odbor územního plánování vedený arch. Mlčochem, své si k věci také může říct stavební úřad Magistrátu v čele s Ing. Košťálem.  A tady již je dobré zbystřit a velice pečlivě zjišťovat, co, kde, jak, pro koho se bude měnit! Město k navrhovaným změnám podává připomínky, zajišťuje veřejné projednání ÚPMP s občany.

Pokud občan – majitel nemovitosti nesouhlasí se změnami, které by nějakým způsobem měly vliv na užívání jeho nemovitosti, má možnost podat jako dotčená osoba námitku.

…pokračování….

Sdílejte tento příspěvek!