3. KONKRÉTNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PROSTĚJOVA

Druhá změna: Změny v posunu hranic jednotlivých ploch

Nakreslená na „papíře“ tahle změna vypadá jako zanedbatelná, pomalu si ji ani nevšimneme. Milimetr sem, milimetr tam. V reálu se ovšem jedná už často o notný kus území. A ne nějakého území! Příkladem je např. změna u Čechovického náhonu mezi Domamyslicemi a Čechovicemi. Hranice doposud veřejného prostranství se posune o „malý kousek“ dál od hranice parcely rodinného domu a tím se zúží plocha veřejného prostranství kolem potoka tak, že dřívější průchod pro obyvatele města je zamezen. Občane, pokud tady chceš chodit, vezmi si holínky a broď se potokem. Tady totiž bydlím já!  Pár milimetrů a černé stavby majitelů tamních domů mohou být snáze legalizovány. Konkrétní, již roky medializovaný případ, na černo nelegálně postavené oplocení pana Maráka, tak bude o krok blíže legálnosti.

Třetí změna: Kde stavět nové rodinné a bytové domy? Na orné půdě?

Podle ustanovení Stavebního zákona, § 55, odst. 4 platí, že by města měla dbát na to, aby pro výstavbu obytných domů byly využity především veškeré plochy, které se nacházení v intravilánu, tj. uvnitř města. Tedy ta místa, která dříve byla zastavěna a nyní jsou prázdná nebo se zde nacházejí neobývané, polorozbořené domy (příklad pravá strana Olomoucké ulice směrem od města ke kolejím). Využít nejdříve tyto plochy, teprve potom stavět tam, kde se dnes nachází zeleň a především nejhodnotnější orná půda. Většinou tedy na okrajích města, kde potom vznikají jakési satelity bez pohodlné návaznosti na město, jeho centrum a jeho komunitu. V. změna ÚPMP ovšem obsahuje informaci o další zástavbě u Hloučele. Dvě parcely nejúrodnější půdy z majetku města, zatím bez veškeré inženýrské vybavenosti (město určitě zařídí). Rozloha přes 77 000 m2. Už známe i zájemce o odkup těchto parcel. Pokud by se prodávaly řekněme za cca 200,– Kč za m2, může developer tyto plochy výstavbou zhodnotit až na 2 500,– Kč za m2. Propočet si udělejte sami. Kšeft století! Odpovědní radní by sice mohli jednat s developerem o nějakých závazcích vůči městu. Např. požadovat výstavbu jednoho domu se sociálními byty. Nebo začlenit potřebnou občanskou vybavenost, zachovat určitou část zeleně. Zajistit parkování, udělat dětské hřiště, centrum pro seniory. Možností je řada. Prozatímní zkušenosti s výstavbou činžovních domů soukromými majiteli v Prostějově jsou ale jiné, město se pro občany nic získat aktivně nesnaží. Co nejvíc bytů na co největší ploše. A orná půda, zeleň, parky? Něco jako na Okružní? Park uprostřed pole! Aby se neřeklo.

…pokračování…

Sdílejte tento příspěvek!