Linka na zpracování odpadu 200 metrů od bytových domů!?

Linku na výrobu tuhého alternativního paliva (TAP) v Biskupicích odmítli, teď má stát v Prostějově.

 

Dne 16. 10. 2023 bylo zveřejněno na úřední desce místního magistrátu oznámení o záměru vybudovat linku na výrobu tuhého alternativního paliva (TAP) v Prostějově. FCC Česka republika, s. r. o. ji chce vybudovat v areálu firmy FCC Prostějov s.r.o. (areál Vitana).

 

Záměr společnosti FCC vybudovat linku na okraji obce Biskupice v dubnu 2023 odmítlo nejen zastupitelstvo obce, ale především její obyvatelé, kteří se obávali zvýšené dopravy, zápachu, ohrožení spodních vod, exhalací nebo prašnosti. Přitom byl záměr budování linky v Biskupicích údajně jedním z důvodů, proč Prostějov vystoupil z krajského projektu na třídění odpadu.

 

Tuhé alternativní palivo se využívá ve fluidních kotlích a cementářských pecích. Kapacita linky je navržena na 50 000 tun ročně ve dvousměnném provozu. Linka má být v provozu od 6:00 do 22:00 a má zpracovávat komunální odpad, průmyslový odpad a zbytky z třídění druhotných surovin.

 

Areál bývalé Vitany by však měl podle platného územního plánu sloužit především pro umístění staveb a zařízení pro nerušivou výrobu a nerušivé služby, včetně skladů potřebných pro jejich provozování, s důrazem na čisté inovační technologie.

 

Zastupitelský klub Na rovinu! je přesvědčen, že větší smysl má třídění a recyklace odpadu, než jeho spalování, jak jste se mohli již dříve dočíst v článku.

 

Hlavním zastáncem spalování odpadu je náměstek prostějovského primátora Pospíšil, který dlouhodobě lobuje například za vybudování zařízení na plazmové zplyňování odpadů v Mostkovicích. Umístění linky na výrobu TAP v těsné blízkosti hustě zastavěného území jistě nepřispěje ke zlepšení kvality životního prostředí Prostějovanů.

 

Odkaz na kompletní dokumenty zde.

 

Sledujte nás na Facebooku a dozvíte se víc.

Sdílejte tento příspěvek!