Tisková zpráva ke kroku společnosti Manthellan, a.s.

Společnost Manthellan, a.s. se sídlem v Olomouci, dnes oznámila, že odeslala na účty osmi politických stran, které jsou zaregistrovány pro podzimní komunální volby v Prostějově celkem 400 tis. Kč. Společnost se soudí o platnost smlouvy s městem Prostějov ohledně projektu Galerie Prostějov.

V tiskovém prohlášení, které bylo zveřejněné na dnešní tiskové konferenci se praví: „Manthellan svůj volební příspěvek politickým stranám nespojuje s žádnými podmínkami.“
„Volební koalice Na rovinu! Odmítá jakékoli finanční toky, které jsou v konečném důsledku spojeny se snahou ovlivňovat pozici společnosti Manthellan, lhostejno, zda je zdůvodněna úsilím o změnu vedení města, či čímkoli jiným.“ sdělil stanovisko lídr koalice Aleš Matyášek.
Volební koalice Na rovinu! prohlašuje, že problém projektu Galerie Prostějov je problémem dodržování zákona a to od počátku. Jakékoli vedení města proto musí podrobit platnost smluv zásadnímu soudnímu rozhodnutí.

Očekává-li společnost Manthellan od nového vedení města něco jiného a snaží se o změnu vedení města ve volbách za použití nemalých finančních prostředků, je třeba, aby takové jednání posoudily orgány činné v trestním řízení, neboť existuje podezření, že společnost Manthellan se snaží ovlivnit výsledek voleb v Prostějově ve svůj prospěch, nikoli v prospěch občanů města Prostějova.

Společnost Manthellan zároveň vyčleněním ČSSD z okruhu příjemců finančních prostředků dává jasný signál, že s ostatními subjekty současné koalice (KSČM a Pévéčko) jednala a jedná ve shodě. Společnosti Manthellan tak nejde o demokratickou změnu vedení města ve volbách, ale o instalaci takového vedení, které bude na úrovni samosprávy realizovat zájem společnosti Manthellan.
Volební koalice Na rovinu! odmítá jakékoli finanční prostředky od společnosti Manthellan. Bude vždy jednat v zájmu občanů města Prostějova. Lídr kandidátky Na rovinu Aleš Matyášek vydal pokyn, aby finanční částka oznámená společností Manthellan byla okamžitě vrácena.
V Prostějově 11. 9. 2018
Na rovinu!

Volební koalice Na rovinu! v Prostějově uzavřela koaliční smlouvu

(Prostějov 13.7.2018) „Na rovinu!“ Takový je název koalice čtyř stran, jejíž vznik v dubnu oznámili zástupci České pirátské strany, TOP 09, Strany zelených a Starostů a nezávislých. V novodobé historii města je vytvoření široké předvolební koalice demokratických stran zcela novým krokem.

Včera v podvečer stvrdili shodu a vůli k volební i povolební spolupráci zástupci stran svými podpisy na Dohodě o volební spolupráci. Tato dohoda je veřejná a stejně jako hospodaření uskupení je k dispozici na webových stránkách www.prostejovnarovinu.cz.

„Podpisem smlouvy byla dokončena přípravná etapa, kdy jsme vytvořili základní strukturu volební strany Na rovinu! a stanovili pravidla spolupráce. Ustavili jsme Volební výbor, který koordinuje veškeré kroky. Tvorba programu a výběr kandidátů probíhaly již dlouho před podpisem smlouvy, což svědčí o důvěře všech členů ve společný projekt. V současnosti se setkáváme s občany a sbíráme od nich podněty, co by ve svém městě, případně městské části, chtěli vylepšit a s čím jsou nespokojeni. Občané, s nimiž jsme mluvili, se shodují především na tom, že město se o jejich skutečné potřeby nezajímá a nekomunikuje s nimi. To je první věc, kterou hodláme změnit, pokud ve volbách uspějeme,“ sdělil lídr koalice Na rovinu! Aleš Matyášek.

Bližší informace k činnosti nové koalice prozradil její volební manažer Petr Kapounek: „Již 8. června jsme uspořádali programovou konferenci za účasti renomovaných odborníků i našich příznivců z řad široké veřejnosti. Shodli jsme se na hlavních programových oblastech, které chceme postupně voličům představit. V současné době se blíží ke svému závěru práce na programových bodech v pracovních skupinách a čeká nás jejich konečné doladění. V závěrečné fázi je také proces sestavení kandidátní listiny, kterou by měl v příštím týdnu schválit Volební výbor Na rovinu! Naše programové body poté začneme postupně představovat veřejnosti. Program bude řešit řadu témat, kterými se stávající vedení města dlouhodobě odmítá zabývat, jako např. výstavba 50m bazénu nebo zavedení participačního rozpočtu. Ten občanům umožní přímo navrhovat investice a rozhodovat o nich. Důležitých témat, kterým se budeme věnovat, je však mnohem více. Určitě je nač se těšit.“

Novou koalici mohli zaregistrovat občané Prostějova již i v ulicích města ve formě prezentací nového uskupení s názvem Na rovinu! a k vidění bude čím dále častěji. Cílem uskupení je v komunálních volbách zvítězit a dát městu Prostějov znovu směr, dlouhodobou strategii a především vrátit občanům možnost se na rozvoji podílet a přímo o něm rozhodovat.

Na rovinu!