Je prostějovský magistrát skutečně přívětivým úřadem?

8. listopadu se v Arcibiskupském paláci v Olomouci konala velká sláva. Cenu Ministerstva vnitra v soutěži „Přívětivý úřad“ za 1. místo v Olomouckém kraji převzal tajemník prostějovského magistrátu Libor Vojtek. Soutěž hodnotí kvalitu úřadu při poskytování služeb klientům. Kritérií je hodně, řada z nich se týká toho, jak úřad komunikuje s občany. Jde tedy o správnost obsahu a formy sdělovaných informací, přístupnost a otevřenost úřadu, přívětivost a rychlost komunikace s klienty, zapojování veřejnosti do věcí veřejných apod. Pokud prostějovský magistrát dostal tak vysoké ocenění, lze předpokládat, že i kritéria týkající se komunikace směrem k občanovi splňuje beze zbytku. Zobrazit více…

Připomínka 17. listopadu

Ve středu 17.11. 2021 v podvečer se sešlo asi osmdesát občanů našeho města u sochy TGM, aby zapálili svíčku a položili kytku u příležitosti oslav Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Děkujeme za hnutí Na rovinu! a za spolek Proti zapomnění všem, kteří přišli společně zavzpomínat na tyto památné dny. Děkujeme i řečníkům (Aleš Matyášek, Miroslav Zikmund, Hana Naiclerová) , kteří se ve svých vystoupeních nejen vrátili do historie, ale hlavně zdůraznili, že naše znovu nabytá svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí a že je potřeba o ně neustále pečovat. A to nejen v Praze, ale i v našem městě. Pozitivem letošního setkání byla značná účast mladých lidí a rodin s dětmi. Věříme, že se budeme setkávat i na jiných akcích a společně dosáhneme pozitivních změn i v Prostějově.

Pozvánka na setkání u příležitosti výročí 17. listopadu 1989

Milí a vážení přátelé!

Blíží se dvě významná výročí. Již třicetdva let od 17. listopadu 1989 žijeme v demokratické společnosti, ve svobodě, která nám tak trochu spadla do klína, aniž jsme to příliš čekali. To se postupem doby v mnoha ohledech nevyplatilo. Do naší mladé, nedokonalé demokracie se pozvolna vraceli ti, kteří v tom vždycky a za všech režimů uměli chodit. A chodili v tom tak usilovně a nenápadně, až se dostali na pozice, kde opět mohli rozhodovat především ve svůj prospěch a ovlivňovat dění kolem nás. Letošní volby do parlamentu sice tomuto „řádění přátel starých pořádků“ a jejich mladých snaživých pomocníčků učinily přítrž, ale neměli bychom se spoléhat na to, že teď už to bude jen a jen lepší. Už jednou se to málem nevyplatilo. Zobrazit více…

Prohlášení hnutí Na rovinu! k nabídce dobrovolného testování na přítomnost viru SARS COV-2 společností KoRo Medics, s.r.o.

Obracejí se na nás rodiče, že od základních škol zřizovaných městem Prostějov (kam chodí jejich děti), obdrželi nabídku dobrovolného testování žáků na přítomnost viru SARS COV-2 společností KoRo Medics., s.r.o.

Má se jednat o bezplatné testování nad rámec plošného testování nařizovaného státními orgány. Pokud se děti tohoto soukromého testovacího projektu Zdravý Prostějov zúčastní, nabízí společnost KoRo Medics, s.r.o. jako bonus vitamínové balíčky zdarma.

 

K tomu koalice Na rovinu! prohlašuje, že není žádný opodstatněný důvod pro takové komerční testování bez vazby na celonárodní systém testování řízený Krajskou hygienickou stanicí, jakožto koordinačním orgánem testování ve školských zařízeních. Není třeba testovat děti každý týden antigenně a 2x do měsíce prostřednictvím PCR testů. K efektivnímu testování populace obecně naprosto stačí frekvence oficiálně stanovená Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Vyzýváme proto občany, aby k podobným marketingovým nabídkám přistupovali obezřetně a vždy pečlivě vážili jejich ospravedlnitelnost. 

Tisková zpráva k odbornému stanovisku SZÚ k případu nástřiků TiO2 v prostějovských ZŠ a MŠ

zdroj: prostejov.eu

Předseda prostějovského zastupitelského klubu Na rovinu! obdržel odborné stanovisko k provádění nástřiků oxidu titaničitého (TiO2) ve školách, které zpracoval na žádost Krajské hygienické stanice pro Olomoucký kraj (KHS) Státní zdravotní ústav v Praze (SZÚ). SZÚ předkládá doporučení, která opírá o rozsáhlou rešerši studií, upozorňující na rizika toxicity nanočástic TiO2 v řadě směrů a konstatuje, že „publikované výsledky řady studií o působení nanočástic TiO2 opravňují minimálně k předběžné opatrnosti. Zobrazit více…

Opět vyšly „Radničky“

2021, číslo 5. Už jsme se jednou k formátu Prostějovských radničních listů vyjadřovali, někdy na počátku vlády stávající koalice. Pozastavovali jsme se nad jejich obsahem, uspořádáním textů (spíš neuspořádáním), množstvím reklam i použitím fotografií. Nic se nezměnilo, vše při starém. Zobrazit více…