post

4. DVĚ DALŠÍ ZMĚNY A NĚCO NA ZÁVĚR

Čtvrtá změna: Park nebude, budou garáže

Prostor pro veřejnou zeleň/park byl v původním ÚPMP vyhrazen ve Vrahovicích na parcele 820 (u kolejí). Pokud byste ale park nebo zelenou plochu hledali, tak marně. Zobrazit více…

Tisková zpráva k odbornému stanovisku SZÚ k případu nástřiků TiO2 v prostějovských ZŠ a MŠ

zdroj: prostejov.eu

Předseda prostějovského zastupitelského klubu Na rovinu! obdržel odborné stanovisko k provádění nástřiků oxidu titaničitého (TiO2) ve školách, které zpracoval na žádost Krajské hygienické stanice pro Olomoucký kraj (KHS) Státní zdravotní ústav v Praze (SZÚ). SZÚ předkládá doporučení, která opírá o rozsáhlou rešerši studií, upozorňující na rizika toxicity nanočástic TiO2 v řadě směrů a konstatuje, že „publikované výsledky řady studií o působení nanočástic TiO2 opravňují minimálně k předběžné opatrnosti. Zobrazit více…

Opět vyšly „Radničky“

2021, číslo 5. Už jsme se jednou k formátu Prostějovských radničních listů vyjadřovali, někdy na počátku vlády stávající koalice. Pozastavovali jsme se nad jejich obsahem, uspořádáním textů (spíš neuspořádáním), množstvím reklam i použitím fotografií. Nic se nezměnilo, vše při starém. Zobrazit více…

Alternativní řešení dostalo v Prostějově „zelenou“???

Alternativní řešení dostalo v Prostějově „zelenou“???

Pokud jste si  12. 5. 2021 otevřeli stránku www.novinykraje.cz, určitě jste nepřehlédli článek s názvem Alternativa se ujala, Prostějov bojuje proti pleveli horkou vodou.  Hurá, město zakoupilo další stroj na ekologické hubení plevele. Celý článek vyznívá tak, že ode dneška se bude plevel likvidovat v podstatě jen ekologicky pomocí horké vody!

V článku je doslovně uvedeno: „Místo chemických postřiků a mechanické práce se bude plevel v prostějovských ulicích přednostně odstraňovat pomocí horké vody.“ Výborně! Konečně byly vyslyšeny hlasy mnoha občanů města Prostějova a radnice se po dlouhé době rozhoupala k tomu, co už v řadě jiných měst a vesnic je samozřejmostí! Zobrazit více…

Stanovisko Státního zdravotního ústavu k soudně znaleckému posudku

zdroj: prostejov.eu

Vedení města Prostějova považuje věc s „nanopostřiky“ za uzavřenou a aplikaci ve školách a školkách hájí posudkem, který si dodatečně objednala firma, která nanonástřiky prováděla. Aleš Matyášek obdržel stanovisko Státního zdravotního ústavu k tomuto posudku. Zobrazit více…

Co v březnových Prostějovských radničních listech nenajdete

V březnových Prostějovských radničních listech nenajdete tento příspěvek Aleše Matyáška. Podle tiskového zákona je vydavatel povinen otisknout příspěvek zastupitele do 3 měsíců. Když zlobíme, naše příspěvky otisknou s velkým zpožděním. Vy si ho ale můžete přečíst za čerstva… Zobrazit více…