post

Míst na třídění kovů a oleje je v Prostějově málo. Na rovinu! to chce změnit.

Počet míst v Prostějově, kde můžete pohodlně třídit kovy? Jen dva sběrné dvory. Podobná situace se týká i kuchyňských olejů, které mohou občané kromě těchto dvorů odevzdávat i ve školních jídelnách. Na rovinu! chce tuto skutečnost změnit, a proto bude v nejbližší době požadovat zvýšení počtu míst, kde můžete zmíněný odpad odevzdat.

Současné možnosti třídění těchto materiálů jsou pro občany komplikované. Dnes se mohou odevzdávat kovové obaly nebo oleje ve dvou sběrných dvorech ve městě.

„Likvidace použitých kuchyňských olejů je důležitá. Tuky v kanalizaci způsobují řadu problémů. Olej se spojuje s ostatními odpady a snižuje průchodnost potrubí. Rovněž se stává potravou hlodavců“, říká k problematice autor návrhu Martin Hájek.

A jak je na tom Prostějov v porovnání s ostatními městy? Oproti Olomouci či Přerovu je pozadu. Ve větších městech jsou kontejnery na kovy dnes již standardem. Například v Olomouci se začalo s rozmisťováním kontejnerů na olej již v roce 2015. Jedlé oleje a tuky se třídí také v Přerově. Občané Přerova do nich uložili stovky litrů olejů a tuků, které by jinak skončily v kanalizacích či v nádobách na směsný komunální odpad.

Je zřejmé, že veřejnost i politici si zvýšenou potřebu třídění odpadů uvědomují.

Proto na příštím jednání zastupitelstva 11. 6. 2019 zastupitelé Na rovinu! navrhnou uložit Radě města Prostějova, aby v tomto směru začala konat.

Zdroj: Město Jablonec

Zdroj: Statutární město Olomouc

Být v bitvě druhý

Pokud někdo prohraje bitvu, řekne se o něm, že prohrál. Na prostějovském magistrátu by se však o poraženém řeklo, že „byl v bitvě druhý“.

Tuto diplomacii si můžeme názorně ukázat na výsledcích krajské soutěže O keramickou popelnici(1, zveřejněných na webu města.

Takhle skvěle to vypadá v podání magistrátu…

2014 – kategorie města a městyse(2 9. místo
2015 – kategorie nad 15 000 obyvatel 4. místo
2016 – kategorie nad 15 000 obyvatel 3. místo
2017 – kategorie nad 15 000 obyvatel 3. místo
2018 – kategorie nad 15 000 obyvatel 3. místo

…no a takhle, pokud doplníte počty účastníků

2014 – kategorie města a městyse(2  9. místo z 10
2015 – kategorie nad 15 000 obyvatel 4. místo z 5
2016 – kategorie nad 15 000 obyvatel 3. místo ze 3
2017 – kategorie nad 15 000 obyvatel 3. místo ze 3
2018 – kategorie nad 15 000 obyvatel 3. místo ze 3

Prostějov byl tedy ve své kategorii vždy poslední nebo předposlední.

Je důležité, aby občané věděli pravdu, i když není zrovna růžová

                                                              My s Vámi budeme jednat  Na rovinu!


(1Soutěž pořádá obalová společnost EKO-KOM, a.s.. Pro hodnocení slouží data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
(2 V roce 2014 byl Prostějov zařazen do kategorie „města a městyse“. Od roku 2015 byla soutěž nově rozdělena do kategorií dle počtu obyvatel. Prostějov soutěží v kategorii „města nad 15 tisíc obyvatel.