Aktuality

Opět vyšly „Radničky“

2021, číslo 5. Už jsme se jednou k formátu Prostějovských radničních listů vyjadřovali, někdy na počátku vlády stávající koalice. Pozastavovali jsme se nad jejich obsahem, uspořádáním textů (spíš neuspořádáním), množstvím reklam…

Číst více