Registrace seniorů 80+ pro očkování proti koronaviru

15. 1. 2021 spouští vláda ČR pod přímým vedením premiéra Babiše web, kde se mohou registrovat  zájemci o vakcínu proti covid 19, kterým je 80+. Pokud patříte do této věkové kategorie nebo máte v rodině, mezi přáteli či sousedy tyto seniory, určitě víte, že ne všichni jsou počítačově zdatní. Ne všichni mají mobil nebo počítač, které jsou pro zaregistrování nezbytné. A ne všichni jsou dostatečně informováni o tom, co je třeba udělat, jak se registrovat, kam si jít pro očkování a podobně.

Vláda, potažmo ministerstvo zdravotnictví, vše nechává na poslední chvíli, informuje nedostatečně, zmatečně. Sami máte možnost sledovat, jak je situace nepřehledná. Co platí dnes, nebude platit zítra. Co řekne pan Blatný nebo pan Prymula, vyvrátí nebo zpochybní pan Babiš. I mladý člověk, který má možnost sledovat různé informační zdroje a dělá si sám svůj úsudek někdy tápe, neví, nerozumí. Senioři se v tomto informačním zmatku ztrácejí úplně. Mezi tím umírají další lidé, právě ve vyšších věkových kategoriích. Co má dělat například stará osmdesátiletá paní, která žije sama, děti má na druhém konci republiky nebo za hranicemi, už dobře nechodí, sleduje jen seriály? Nebo v horším případě popřává sluchu těm, kteří varují před očkováním a straší s jakýmsi čipováním v případě očkování?

V našem městě určitě takoví senioři žijí. Od pátku 15. 1. 2021 by se ti, kterým je 80+, měli zaregistrovat do registru zájemců o vakcinaci proti Covid 19. Řada z nich to určitě zvládne. Někteří najdou pomoc u svých příbuzných nebo sousedů. Co ti, kteří tuto možnost nemají? Zatím se sice jedná pouze o věkovou kategorii 80+, ale i ti, kteří patří mezi „mladší“ seniory, se mohou chtít nechat očkovat. I oni mohou mít problémy jak s registrací, tak následně s dopravou na očkování. Jsou to občané města Prostějova a povinností vedení města je, těmto občanům pomoci. S informovaností, s registrací, se zajištěním toho, aby každý  zájemce – senior dostal v případě zájmu svoji vakcínu.

Hnutí Na rovinu! proto vypracovalo návrh, jak by se mohlo postupovat. Návrh jsme předložili paní náměstkyni RNDr. Aleně Raškové, která odpovídá za sociální oblast a rovněž panu primátorovi Mgr. Františku Jurovi. Věříme, že náš návrh bude akceptován a že bude pomocí pro naše starší spoluobčany.

 

Naše město a životní prostředí

Určitě nám všem záleží na tom, v čem žijeme, co dýcháme, co jíme. Proto ani v době epidemie koronaviru bychom neměli zapomínat na životní prostředí. Zastupitelé koalice Na rovinu! na mimořádné „karanténní“ jednání zastupitelstva připravili dva návrhy týkající se této problematiky.

První návrh je praktický a vztahuje se k problému, který dlouhodobě trápí občany v Prostějově, a tím je používání glyfosátu při údržbě městské zeleně. V loňském roce kvůli tomu petice s názvem „Petice za zákaz používání glyfosátu a škodlivých látek k hubení plevele a ošetřování veřejné zeleně na území města Prostějova“, kterou podepsalo 811 občanů.

Samotnému vzniku petice přitom předcházela snaha její iniciátorky, občanky Jany Jílkové řešit problém jednodušší cestou. Podala proto stížnost Magistrátu města Prostějova. Odpovědí jí bylo vyrozumění primátora Františka Jury, ve kterém mimo jiné uvedl, že od května 2019 provádí společnost FCC Prostějov, s. r. o. likvidaci nežádoucích plevelů na komunikacích také pomocí horké tlakové vody, což považuje za alternativní doplnění chemické likvidace plevelů. Zobrazit více…

Kde nakoupit roušky a jiné ochranné pomůcky v ČR?

Vláda nevyužívá naplno kapacit českých výrobců a mnoho krajů, měst, obcí i firem neví, kde nakupovat ochranné pomůcky pro své zdravotníky, policisty, zaměstnance či pracovníky v sociálních službách. Může vám pomoci seznam českých výrobců roušek a jiných ochranný pomůcek dle lokalit.

Některé společnosti nabízí možnost objednávky roušek a jiných ochranných potřeb přes web, který je v seznamu též uveden. Snad tento seznam pomůže samosprávám zajistit potřebné množství ochranných pomůcek a současně podpoří rozvoj české ekonomiky.

Kromě toho existuje aplikace DameRousky.cz, která se snaží propojit především dobrovolníky vyrábějící roušky a ty, kdo roušky potřebují.

Svaz průmyslu a dopravy ve spolupráci s MPO a Czechinvest připravil web SpojujemeCesko.cz, kde část CovPoint.org slouží k agregaci nabídky a poptávky po ochranných prostředcích.

Autor: Tomáš Martínek, https://www.piratskelisty.cz/

Připojujeme se k výzvě primátora města Prostějova

V našem městě pracuje řada drobných živnostníků i firem, kteří své podnikání provozují v pronajímaných prostorách. S panem primátorem jsme o problematice pomoci subjektům, které musely z důvodu koronavirové krize své provozy zavřít, podrobně diskutovali. Shodli jsme se na tom, že město chce a musí v těžké době vyjít podnikatelům vstříc a ulehčit jim složitou situaci, aby nemuseli své podnikání ukončit. Jednou z cest je úleva od placení nájmů po dobu, kdy bude těmto podnikům nařízeno uzavření provozů.
Zobrazit více…

Prostějov a koronavirus – další náměty

Už čtrnáctý den je naše město, stejně jako ostatní obce v republice, v karanténě. Ulice jsou vylidněné, sem tam někdo rychle pospíchá vyřídit nejdůležitější. Dodržujeme zákaz zbytečného vycházení, nosíme roušky. Doma řešíme s dětmi domácí úkoly, pracujeme na těch svých, pokud jsme na „home office“. Mnozí chodí dál do práce.  A šijeme roušky…

Někteří volení zástupci občanů – zastupitelé, kromě všech těchto povinností přemýšlí a řeší, jak co nejlépe celou epidemii v našem městě zvládnout. Ano, jsou zde k tomu určené orgány, dnes především krizový štáb města, rada města, zaměstnanci Magistrátu a dalších městských firem. Ale víc hlav víc ví. Proto i zastupitelé koalice Na rovinu! přicházejí s náměty, ať již vlastními nebo získanými od svých voličů.

Zobrazit více…

Prostějov a koronavirus – jsme na jedné lodi?

Od pondělí vám na našich stránkách předáváme informace, doporučení a rady, jak fungovat v této složité době v našem městě. Náměty, které lze realizovat pouze ve spolupráci s Magistrátem pochopitelně předáváme písemně i telefonicky jak panu primátorovi, tak paní tajemnici. Některé náměty již město uvedlo v život:

  • zřízení krizových telefonických linek pro seniory
  • on line formulář pro evidenci dobrovolníků
  • centralizace výroby roušek.

Zobrazit více…

Potřebujete pomoc během epidemie?

Magistrát města Prostějova zřídil pro seniory, osoby s postižením a vážně nemocné občany dvě telefonní linky. Na  číslech 605162963 a 605236431 je magistrát připraven poskytnout pomoc občanům, kteří budou potřebovat nakoupit nebo zajistit jinou nezbytnou záležitost a nedovedou si zajistit potřebné služby sami nebo prostřednictvím rodinných příslušníků nebo známých.

Odbor sociálních věcí zajistí realizaci požadavku  pečovatelskou službou, charitou nebo dobrovolníky. Služba je dostupná denně od 8 do 20 hod.

Na číslech 605 162 973 a 605 343 516 je možné získat všeobecné informace o koronaviru, o aktuálních opatřeních státu, kraje i města i o pravidlech, která je třeba dodržovat. Zaměstnanci magistrátu na nich budou buď přímo odpovídat, nebo směřovat tazatele na relevantní zdroje informací. Také tyto linky budou v provozu denně včetně sobot a nedělí od 8 do 20 hodin až do odvolání.